Registrace vaší úklidové společnosti (licence a povolení)

KAPITOLA 3 -: Toto je třetí kapitola „Kompletního průvodce pro zahájení podnikání s úklidem“. Podnik nelze provozovat, aniž byste jej nejprve legalizovali. Řešení právních otázek je jednou z vašich nejdůležitějších priorit při pokusu o zahájení nového podnikání. Na co přesně se slovo „legalizující“ vztahuje? Zjednodušeně řečeno, legalizací vašeho podnikání je akt získání licence nebo povolení, které vám umožní provozovat vaše obchodní operace bez jakýchkoli překážek od státních, městských nebo městských úřadů.

Pokud si myslíte, že můžete podnikat, aniž byste museli projít formalitami legalizace, měli byste být připraveni se vydat na milost vůči vládě, která s největší pravděpodobností uzavře dveře a zastaví vás v podnikání za osobních podmínek. . Být zákonem dodržujícím občanem je nanejvýš důležité být úspěšným podnikatelem. Nenechte se v pokušení brát zkratky a mezery v zákoně. Tyto shenanigany vám poslouží jen k tomu, aby vás vložily do hluboké vody.

Pravidla a předpisy legalizace podnikání se v jednotlivých městech liší. Tato pravidla si musíte být vědoma předem, abyste si mohli zaregistrovat a provozovat svou firmu. Udělejte svůj domácí úkol podle pravidel a předpisů města, ve kterém plánujete otevřít čistírnu. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších licencí a povolení, které musíte získat, abyste mohli zahájit obchodní činnost:

Obchodní licence a povolení, které potřebujete pro úklidovou firmu

1. Licence k podnikání -: První věc, kterou musíte získat, aby vaše firma byla legalizována, je oficiální povolení k tomu od radnice. Toto povolení má formu obchodní licence. Po kontaktu s obchodním oddělením města budete muset vyplnit žádost o obchodní licenci. Úřady na radnici pak provedou řadu standardních postupů, aby zajistily, že místo, kde hodláte začít podnikat, je příznivé pro nový podnik.

2. Povolení hasičského sboru

Další důležitou položkou je povolení hasičského sboru města. To je nezbytné pro úklidové společnosti, protože při provozování svých obchodních činností často používají hořlavé materiály. Pokud se chystáte ukládat hořlavé předměty ve vašem obchodě nebo velitelství, musíte povolit, aby hasiči přišli a zkontrolovali požární bezpečnost vašich prostor. V případě, že se této inspekci vyhnete nebo ignorujete nutnost získat povolení od hasičského sboru, můžete být požádáni o držení hořlavých předmětů.

Získání povolení hasičského sboru

Protože manipulujete, skladujete nebo používáte materiály nebo zařízení, které jsou nebezpečné pro život a majetek; také materiály nebo výrobky, které jsou považovány za vysoce hořlavé, musíte požádat příslušný úřad o povolení; dříve, než vám bude dovoleno ukládat takové vysoce hořlavé materiály nebo produkty ve vašem zařízení.

Různé státy ve Spojených státech amerických mají své vlastní požadavky na ty, kteří chtějí získat povolení hasičského sboru, ale pokusíme se co nejvíce pokrýt základní kroky, které byste měli následovat, a podmínky, které musíte splnit, než budete moci získat povolení hasičského sboru pro vaše zařízení. Zde jsou některé kroky, které byste měli provést, abyste získali povolení hasičského sboru;

 • Zeptejte se na požadavky a adresu kanceláře nejbližšího hasičského sboru-: Můžete vyhledat online adresu kanceláře nejbližšího hasičského sboru ve vašem státě. Jakmile získáte adresu, kontaktní číslo nebo e-mailovou adresu, můžete je kontaktovat a poskytnout vám potřebné požadavky pro někoho, kdo chce pro své zařízení zajistit protipožární povolení.
 • Získejte, vyplňte a odešlete formulář žádosti -: Před odesláním nezapomeňte uvést všechny potřebné záložní dokumenty. Je důležité prohlásit, že nemůžete odeslat svůj formulář žádosti o povolení k ohně e-mailem; nebude přijato. Vyplněný formulář jste povinni vzít do nejbližšího hasičského sboru nebo mu zašlete formulář.
 • Při odesílání přihlášky uveďte svůj plán místa, rozložení podlaží a doklad o pojištění: Pravdou je, že pokud tyto dokumenty při předkládání přihlášek nezařazíte, nedostanete povolení hasičského sboru.
 • Před odesláním žádosti se ujistěte, že je vaše zařízení připraveno k inspekci: Je důležité si uvědomit, že předtím, než vám může být vydáno povolení hasičského sboru, budou vaše zařízení nejprve zkontrolováni příslušníky hasičského sboru. Pokud vaše zařízení nesplňuje požadavky, nebude vám vydáno povolení k palbě. Před odesláním přihlášky se proto ujistěte, že vaše zařízení je v pořádku a že je na místě vše potřebné. Věci jako nouzový východ, hasicí přístroje umístěné na strategických pozicích uvnitř zařízení, určené požární body a další požární bezpečnostní pomůcky a další.
 • Umístěte struktury na místo, které vám pomohou zachovat vaše povolení k požáru -: Jedna věc je získat povolení hasičského sboru; je to další věc, která si povolení ponechá. Pravda je, že pokud nebudete dodržovat pravidla požární ochrany a předpisy o požární bezpečnosti, bude vaše povolení k požáru zrušeno. Ujistěte se tedy, že dodržujete požární a bezpečnostní pravidla a předpisy a také vystavte své zaměstnance osvědčeným postupům požární bezpečnosti a kol.
 • Jakmile bude schválení schváleno, bude se od vás očekávat, že zaplatí požadovaný poplatek před vydáním vašeho povolení -: Pokud jste schopni splnit požadavek úřadu státní správy hasičů, bude vaše žádost schválena během několika dnů. Pokud bude vaše žádost schválena, budete před vydáním povolení informováni o zaplacení požadovaného poplatku. Poplatek za žádost o povolení k střelbě se pohybuje mezi 300 a 400 USD. Pokud žádáte o povolení k palbě v San Franciscu v USA, musíte před vydáním povolení zaplatit 330, 00 $.

3. Povolení ke kontrole znečištění ovzduší a vody

Znečištění ovzduší a vody ohrožuje životní prostředí každý den. Jako moderní podnikatel musíte mít k vaší firmě „ekologický“ ekologický přístup. Úklidové podniky jsou často obviňovány ze znečišťování životního prostředí uvolňováním toxických odpadů do otevřeného prostoru a do kanalizace. Abyste se ujistili, že vaše firma nemá nic společného s těmito škodlivými obviněními, získejte povolení od kontroly znečištění ovzduší a vody ve vašem městě. Je důležité si uvědomit, že zákony týkající se znečištění ovzduší a vody se budou v jednotlivých městech lišit. Než zahájíte úklidovou činnost, ujistěte se, že jste o těchto pravidlech a předpisech dobře informováni.

Získání povolení ke znečištění ovzduší a vody pro úklidovou firmu

Národní regulační systém pro vypouštění znečišťujících látek (NPDES) je zodpovědný za regulaci vypouštění odpadních vod a musíte je kontaktovat, abyste věděli, zda povaha vašeho podnikání bude vyžadovat povolení ke znečišťování ovzduší a vody. Pokud máte získat jeden a nemáte a vy jste se vydali na vypouštění odpadní vody, vaše společnost může být uzavřena a bude vám uložena pokuta.

Podobně Agentura pro ochranu životního prostředí Spojených států (EPA) reguluje znečištění ovzduší ve Spojených státech amerických, jsou odpovědná za vyčištění společnosti a vydání povolení k provozu, pokud jejich činnost zahrnuje vypouštění škodlivých plynů a chemikálií do životního prostředí. Pokud tato agentura nereguluje průmyslová odvětví, bude pro průmysl snazší uvolňovat plyny nebo chemikálie, které ovlivňují dýchání lidí a zvířat, způsobují smog v atmosféře, zhoršují viditelnost a také útočí na náš ekosystém. Tyto škodlivé chemikálie a plyn, když jsou uvolňovány do atmosféry, mohou způsobit rakovinu nebo onemocnění související s plicemi atd. Nyní rychle zvážíme kroky, které je třeba dodržovat, abychom získali povolení k znečišťování ovzduší a vody pro vaše podnikání;

 • Vyžádejte si od příslušného úřadu dotazy, abyste věděli, zda byste pro své podnikání potřebovali povolení ke znečišťování ovzduší a vody -: Povaha podniku, který hodláte zahájit, určí, zda budete potřebovat povolení k znečišťování ovzduší a vody dříve, než vám bude povoleno. jít do provozu. Nejlepší způsob, jak vědět, je navštívit kancelář nebo Agenturu na ochranu životního prostředí, která je vám nejblíže, a provést potřebné dotazy. Jste si však jisti, že pokud vaše společnost pracuje v jakékoli formě výroby, která zahrnuje vypouštění odpadních produktů (chemických a plynných látek) do životního prostředí, budete muset získat povolení ke znečišťování ovzduší a vody.
 • Zaregistrujte svou firmu a získejte potřebnou licenci na provoz-: Pokud jste si jisti, že pro své podnikání budete muset získat povolení ke znečišťování ovzduší a vody, pak prvním krokem, který chcete provést, abyste získali proces získání povolení, je zaregistrujte své podnikání u vlády vaší země. Pravda je, že Agentura pro ochranu životního prostředí nebude posuzovat vaši žádost o povolení pro vzduch a vodu, pokud zjistí, že nemáte osvědčení o založení společnosti. Předtím, než se obrátíte na příslušný úřad, abyste požádali o povolení ke znečišťování ovzduší a vody, zajistěte, aby byla vaše společnost začleněna.
 • Připravte své zařízení a proces tak, aby během inspekce splňovaly požadovaný standard -: Je důležité prohlásit, že jakmile podáte svou žádost o povolení ke znečištění ovzduší a vody, inspektoři z úřadu Agentury pro ochranu životního prostředí zkontrolují vaše zařízení a váš výrobní proces a vypouštění odpadu před schválením žádosti a poté vám bude vydáno povolení. Před odesláním žádosti se proto ujistěte, že jste provedli nezbytná opatření.
 • Před přihláškou si vyžádejte formulář žádosti o povolení ke znečišťování ovzduší a vody, vyplňte požadovaný formulář a přiložte potřebný podpůrný dokument -: Pokud jste si jisti, že vaše zařízení je připraveno k inspekci, musíte získat formulář žádosti o povolení pro vzduch a vodu, před odesláním formuláře příslušnému orgánu vyplňte formulář a poté připojte potřebný podpůrný dokument. Je důležité uvést, že formulář nelze odeslat e-mailem.
 • Odešlete své žádosti a vyčkejte na inspekci a schválení: Jakmile bude podána žádost o povolení ke znečišťování ovzduší a vody, bude vám dán ke kontrole den. Žádost nebude schválena, dokud si agentura nebude jistá, že jste zavedli bezpečnostní mechanismus. Očekává se tedy, že od vás budete čekat na kontrolu, abyste zajistili, že vaše zařízení, výrobní proces a proces likvidace odpadu budou ve špičkové formě. K dosažení tohoto cíle můžete zavolat odborníky.
 • Požadovaný poplatek zaplatíte po schválení -: Po několika dnech nebo týdnech kontroly budete informováni, zda je vaše žádost o povolení ke znečišťování ovzduší a vody schválena nebo zda jste stále povinni pracovat na svém zařízení, výrobním procesu nebo procesu likvidace odpadu splňují požadovaný standard. Pokud bude vaše žádost schválena, bude se od vás očekávat, že zaplatí požadovaný poplatek před tím, než vám bude vydáno povolení pro vzduch a vodu. Obvykle se poplatek liší od státu ke státu a od země ke státu. Pokud žijete v USA, očekává se, že zaplatíte kolem 25 $ / tuna nebo 32 $ / tuna. Aktuální poplatek najdete na adrese www.epa.gov.
 • Sbírejte své povolení a ujistěte se, že se budete řídit standardem očekávaným od vaší organizace, pokud nechcete, aby bylo povolení zrušeno:: Jakmile jste úspěšně zaplatili za povolení ke znečišťování ovzduší a vody, obdržíte datum, kdy se má sbírat povolení. Je důležité uvést, že vaše povolení ke znečišťování ovzduší a vody může být zrušeno, pokud nedosáhnete očekávané úrovně. Vaše organizace musí nadále dodržovat standardní sadu, pokud si musíte i nadále zachovat svolení. Buďte tedy dobře informováni, že vaše povolení k znečišťování ovzduší a vody není trvalé. Ve skutečnosti se od vás očekává, že budete držet krok s osvědčenými postupy ve svém odvětví, pokud chcete i nadále udržovat povolení ke znečišťování ovzduší a vody.

4. Osvědčení o dani z obratu

Osvědčení o dani z obratu je nezbytné pro zahájení jakéhokoli podnikání, natož pro podnikání založené na úklidové službě. Tento certifikát musíte získat ze dvou jednoduchých důvodů. Zaprvé vám umožní platit daně z prodaných produktů, komodit a služeb. Za druhé, umožňuje vám vybírat daně z prodeje od vašich klientů. Nezískání osvědčení o dani z obratu bude považováno za pokus o daňový únik.

Získání osvědčení o dani z obratu pro vaši úklidovou společnost

Pokud se zabýváte nákupem a prodejem věcí, bude pro vás výhodné požádat a získat osvědčení o dani z obratu, pokud máte v úmyslu maximalizovat zisky svého podnikání. Osvědčení o dani z obratu je certifikát, který umožňuje kupujícímu provádět bezcelní nákupy. S certifikátem daně z obratu, když kupujete věci, které máte v úmyslu prodat, můžete si jej zakoupit bez daně z obratu. Ve skutečnosti, kromě použití a získání vlastního certifikátu daně z obratu za účelem zapojení do velkoobchodní distribuce zboží, je certifikát daně z obratu potřebný, pokud si chcete otevřít komerční kontrolní účet.

Existují základní požadavky, které byste museli splnit, pokud chcete získat osvědčení o dani z obratu, a je také důležité konstatovat, že různé státy v USA mají své vlastní požadavky pro ty, kteří hodlají získat certifikát o dani z obratu. Pravda je, že získání osvědčení o dani z obratu není obtížný proces a je to levné - zejména pokud splníte požadavky před přihlášením. Můžete navštívit oficiální webovou stránku státu, ve kterém se chcete přihlásit, podívat se na jejich jedinečné požadavky a jak se přihlásit.

Většina států v zásadě upřednostňuje stažení aplikačních formulářů z jejich webových stránek, vyplnění formulářů a odeslání formuláře do své kanceláře, zatímco některé by vám nevadily vyplnění formulářů online. Nyní se podívejme na kroky, které byste měli provést, pokud chcete získat osvědčení o dani z obratu;

 • Zajistěte, aby vaše firma byla legálně registrována -: Než budete moci požádat o osvědčení o dani z obratu, musí být vaše firma legálně zaregistrována u komisí pro záležitosti korporací ve vaší zemi. Ve skutečnosti musí být vaše společnost zapojena do nákupu a opětovného prodeje (velkoobchod), abyste mohli maximalizovat daňový certifikát z prodeje. Chcete-li si zaregistrovat svou firmu, můžete navštívit nejbližší komise pro firemní záležitosti ve vaší zemi.
 • Zeptejte se nejbližšího úřadu pro vnitřní příjmy nebo místního okresního úřadu -: V USA existují různé požadavky na vydávání osvědčení o dani z obratu. Očekává se tedy, že budete navštěvovat nejbližší interní daňový úřad nebo místní okresní úřad, abyste se zeptali na požadavky, které byste museli splnit, pokud chcete získat osvědčení o dani z obratu.
 • Získejte formuláře, vyplňte a přiložte příslušný podpůrný dokument -: Máte možnost stáhnout formuláře online nebo se obrátit na nejbližší místní okresní úřad a vyzvednout formuláře žádosti. Před odesláním přiložte příslušný podpůrný dokument.
 • Zašlete své vyplněné přihlášky na místní okresní úřad-: Vaše přihlášky budou zkontrolovány a pokud splníte požadavky, bude vám vystaven daň z obratu.
 • Zaplaťte požadovaný poplatek-: Proces získání osvědčení o dani z obratu není stresující a poplatek není drahý. Budete muset zkontrolovat místní daňový úřad ve vašem okolí nebo navštívit jejich web online a potvrdit aktuální poplatek. Za normálních okolností budou vaše žádosti zpracovány a pokud bude schválena, bude vám zaslán certifikát o dani z obratu nebo můžete být vyzváni, abyste přišli do své kanceláře a vyzvedli si ji.

Nakonec je důležité zdůraznit, že existují dvě kategorie osvědčení o dani z obratu. Máme běžný daňový doklad a dočasný daňový doklad. Konkrétní požadovaný daňový doklad z prodeje závisí na vaší obchodní činnosti. Dočasný prodejní certifikát má datum ukončení platnosti, zatímco běžný daňový doklad o prodeji není.

Jako začínající podnikatel se vám mohou všechny tyto formality zdát nesnesitelně složité. Před zahájením podnikání bezpochyby sníží spoustu hodin. Bez ohledu na to, jak dlouho trvá, než budou tyto právní postupy kompletní, zůstanou trpěliví a klidní. Nedodržení zákona prostě není možností. Významné dodržování pravidel a předpisů vašeho státu nebo města nelze dostatečně zdůraznit. Ve chvíli, kdy se podíváte na tyto zákony, je okamžik, kdy ohrozíte úspěch svého podnikání. Ber to jako krátkodobou bolest vedoucí k dlouhodobému zisku. Jakmile pokryjete právní části zahájení podnikání, bude vaše úklidová společnost fungovat stejně hladce jako zcela nový vysavač.


Populární Příspěvky