Zahájení podnikání ve Sperm Bank

Chcete založit banku spermií? Pokud ANO, zde je kompletní průvodce zahájením podnikání s bankou spermatu bez peněz a bez zkušeností .

Dobře, proto jsme vám poskytli podrobnou šablonu obchodního plánu spermatu banky. Rovněž jsme to dále rozebrali analýzou a přípravou vzorového marketingového plánu spermií podporovaného nápady na partyzánský marketing pro spermií. V tomto článku budeme zvažovat všechny požadavky na založení spermií. Tak si oblékněte podnikatelský klobouk a pojďme pokračovat.

Proč začít podnikat v Sperm Bank?

S rostoucí popularitou v oboru podnikání s spermatickými bankami začínají podnikatelé se zdravotnickým a plodným zázemím rozkládat své obchodní stany v oboru, takže pokud máte zájem o podnikání, můžete také zahájit podnikání s spermatickými bankami ve Spojených státech. Státy. Sperma banka, která je také známá jako kryo-banka, je zařízení nebo podnik, který shromažďuje a uchovává lidská sperma od dárců spermatu pro použití ženami, které pro dosažení těhotenství potřebují spermie poskytnuté dárcem.

Sperma banka je jedním z těch podniků, které vyžadují, abyste se nejprve podívali na existující zákony v zemi nebo ve státě, ve kterém máte bydliště, než se vydáte na zahájení podnikání. Je tomu tak proto, že sotva existuje země, která by nevěnovala vážně pozornost svému zdravotnictví, zejména pokud jde o reprodukci. Jakékoli podnikání související s reprodukcí zdraví je obvykle vysoce regulováno, aby bylo chráněno před infiltrací šarlatů nebo nestandardních spermií, klinik plodnosti, lékařských klinik, nemocnic nebo zdravotnických zařízení.

Pokud máte zájem začít s vlastním obchodem s spermatickými bankami, měli byste navštívit zdravotní a lékařský regulační orgán ve vaší zemi, abyste získali všechny potřebné informace, než budete moci legálně zahájit vlastní podnikání s spermatickými bankami ve vašem městě.

Pokud tedy opravdu chcete začít s vlastním obchodem se spermiemi, vše, co musíte udělat, je přečíst si tento článek a budete dobře informováni a vybaveni.

Zahájení podnikání ve Sperm Bank - Kompletní průvodce

 • Přehled odvětví

Podnikání v oblasti spermatických bank spadá do odvětví klinik plodnosti a toto odvětví se skládá ze zdravotnických zařízení, která pomáhají jednotlivcům při početí dětí. Kromě spermií nabízejí tato zařízení diagnostiku, léky, intrauterinní inseminaci, oplodnění in vitro a další metody asistované reprodukce.

V poslední době zvýšený zájem o asistovanou reprodukční technologii (ART) vedl k vyššímu příjmu, protože více lidí hledalo alternativní způsoby, jak mít děti. Vzhledem k citlivé povaze podnikání jsou ve Spojených státech banky spermií regulovány jako zařízení pro lidské buňky a tkáně nebo produkty buněčných a tkáňových bank (HCT / Ps) správou potravin a léčiv.

Řada států má kromě předpisů uložených Správou potravin a léčiv také předpisy. Rovněž v Evropě musí mít spermie banku licenci podle směrnice EU o tkáních. Zatímco ve Spojeném království jsou banky spermií regulovány úřadem pro lidskou fertilizaci a embryologii.

Nedávný provedený výzkum ukazuje, že v posledních pěti letech se odvětví sperm bank výrazně rozšířilo. Očekává se, že výnosy generované v tomto odvětví porostou průměrným ročním tempem 2, 4 procenta na 320, 9 milionu USD. Mezitím recese vyústila v méně klientů, protože spotřebitelé stáhli své výdaje a vyhnuli se velkým výdajům, jako je mít děti.

Odvětví kliniky plodnosti, jehož součástí je obchod se spermiemi, je ve Spojených státech opravdu velmi masivním odvětvím. Statistiky uvádějí, že toto odvětví má hodnotu 2 miliardy dolarů, s odhadovanou mírou růstu v příštích pěti letech 4, 2 procenta.

Ve Spojených státech existuje asi 493 registrovaných a licencovaných klinik plodnosti (včetně spermatických bank) a jsou odpovědné za zaměstnávání přibližně 17 630 osob, které sestávají z lékařů, zdravotních sester, farmaceutů, zubních lékařů, optiků, chirurgů a dalších zdravotnických a nezdravotnických pracovníků. Je důležité říci, že IntegraMed má lví podíl na dostupném trhu v tomto odvětví ve Spojených státech.

Nedávná zpráva zveřejněná společností IBISWorld ukazuje, že odvětví kliniky plodnosti se spoléhá více na práci než kapitál a že se očekává, že náklady na odpisy budou v roce 2016 představovat asi 2, 7 procent celkových příjmů v odvětví, zatímco mzdy se odhadují na 40, 3 procent. V důsledku toho je kapitálová náročnost průmyslu relativně nízká.

Zpráva dále ukazuje, že v roce 2015 za každý dolar utratený za práci investují průmyslové podniky v průměru odhadem 0, 07 do kapitálu. Testování leasingu zařízení a outsourcingu v zařízeních třetích stran minimalizuje náklady na odpisy kapitálu spojené s technologiemi špičkové technologie, které poskytují kliniky plodnosti. To také minimalizuje výdaje na stroje, které se mohou stát zastaralými, pokud na trh vstoupí nová technologie, a umožní to lepší výsledky léčby plodnosti.

Pokud uvažujete o založení vlastní banky pro sperma ve Spojených státech, pak byste se měli pokusit obejít průmyslové překážky. Pravdou je, že překážky vstupu na trh klinik plodnosti jsou vysoké kvůli významným regulačním požadavkům, zkušenostem a síle zavedených subjektů.

Ve skutečnosti je naprosto povinné pro každého investora, který se snaží začít podnikat v oblasti spermií, aby dodržoval rozsáhlé federální, státní a místní zákony a předpisy. Tato nařízení se týkají přiměřenosti lékařské péče, vybavení, personálu, provozních zásad a postupů.

Předpisy rovněž zahrnují vedení odpovídajících záznamů, předcházení požárům, stanovení sazeb a dodržování stavebních předpisů a zákonů na ochranu životního prostředí. Tato nařízení ztěžují a nákladují pro začínající podnikatele vstup do průmyslu.

Zahájení podnikání se spermatickou bankou - průzkum trhu a studie proveditelnosti

 • Demografie a psychografie

Demografické složení těch, kteří potřebují služby kliniky plodnosti spermatu spermatu, se neomezuje pouze na ženské pohlaví. Svobodné ženy a spojené lesbičky, heterosexuální páry, kde je muž neplodný nebo kde je pro muže obtížné impregnovat jeho manželku, jsou potenciální zákazníci kliniky plodnosti spermatu spermatu.

Seznam nika nápadů v rámci Sperm Bank, na které se můžete specializovat

Je důležité prokázat, že v oblasti podnikání se spermatickou bankou neexistuje mezera, protože spermiová banka je v oboru kliniky plodnosti nika.

Úroveň konkurence v nemocničním a zdravotnickém průmyslu

Úroveň konkurence v oboru podnikání se spermiemi není intenzivní, zejména pokud je porovnávána s jinými podniky ve zdravotnictví. Ve skutečnosti bude nový hráč v této oblasti podnikání čelit velmi minimální konkurenci bez ohledu na to, kde se rozhodnou založit svou spermatickou banku.

Seznam známých značek v odvětví spermií

Je důležité si uvědomit, že v každém odvětví existují vždy značky, které mají lepší výkon nebo jsou zákazníky a širokou veřejností lépe vnímány než ostatní. Některé z těchto značek jsou značky, které jsou v tomto odvětví již dlouhou dobu, zatímco jiné jsou nejlépe známé pro to, jak podnikají a jaké výsledky dosáhly v průběhu let.

To jsou některé z předních spermií a klinik plodnosti ve Spojených státech amerických a na celém světě;

 • Seattle Sperm Bank
 • Manhattan CryoBank
 • Sperm Bank of California
 • Fairfax Cryobank
 • Tichomořské reprodukční služby
 • Xytex Cryo International
 • New England Cryogenic Center, Inc.
 • California Cryobank Inc.
 • Centrum plodnosti v Kalifornii, Sperm Bank Inc.
 • Centrum plodnosti v Kalifornii, Sperm Bank Inc.
 • Cryos International - USA
 • Midwest Sperm Bank
 • International Cryogenics Inc.
 • NW Andrology & Cryobank
 • NW Cryobank
 • Repro Lab
 • Centrum plodnosti CHA
 • Gramercy plodnost a IVF služby v New Yorku
 • Rainbow Flag Health Services
 • Daniel A. Potter, MD

Ekonomická analýza

Když začínáte s obchodem s spermatickými bankami, musíte si správně nechat vypočítat ekonomickou analýzu nákladů, pokud máte v úmyslu budovat podnikání, vytvářet zisk, růst a snad i rozšiřovat podnikání a začít soutěžit na národní úrovni.

Když provádíte kalkulaci a ekonomickou analýzu vašeho podnikání se spermií, musíte tyto klíčové faktory kriticky prozkoumat; místo, ceny a propagace. Ve skutečnosti byste při provádění podnikání s spermatickou bankou museli tyto klíčové faktory pravidelně kontrolovat. Jako vlastník firmy spermií musíte mít pořádný přehled o své konkurenční scéně, pokud chcete skutečně maximalizovat zisky a být v popředí tohoto odvětví.

I když nejčastěji než ne se neočekává, že budete platit za sperma, protože jsou získáváni od bezplatných dárců, je důležité si uvědomit, že pronájem, lékařské laboratorní vybavení laboratoře, provozní náklady a režijní náklady jsou některé z nejdůležitějších faktorů přispívajících k celkové náklady na provozování spermií a měly by být považovány za hlavní faktory při provádění kalkulace a ekonomické analýzy.

Spuštění Sperm Bank od nuly vs Nákup franšízy

Pokud se díváte na zahájení podnikání s spermatickou bankou, museli byste začít od samého začátku, protože sotva můžete získat povolení k podnikání s spermatickou bankou. Jedná se o firmu, která je otevřená všem a různým, pokud máte to, co k vedení firmy potřebujete.

Možné hrozby a výzvy, kterým budete čelit při zahájení podnikání ve Sperm Bank

Pokud se dnes rozhodnete otevřít si vlastní spermatickou banku, je jednou z hlavních výzev, s níž se budete pravděpodobně potýkat, přítomnost zavedených spermatických bank a samozřejmě klinik plodnosti ve vašem cílovém umístění na trhu. Jediným způsobem, jak se této výzvě vyhnout, je vytvoření vlastního trhu.

Některé další hrozby a výzvy, kterým budete pravděpodobně čelit při zahájení podnikání se spermiemi, jsou špatná ekonomika (pokles ekonomiky), která obvykle ovlivňuje porod dítěte, a rostoucí ceny lékařských a laboratorních zařízení. Také nepříznivé vládní politiky, demografické, náboženské a sociální faktory a samozřejmě vznik nových konkurentů na stejném místě, kde se nachází vaše. Pokud jde o tyto hrozby a výzvy, nemůžete udělat nic jiného, ​​než být optimističtí, že věci budou nadále fungovat pro vaše dobro.

Zahájení podnikání ve Sperm Bank - právní záležitosti

 • Nejlepší právnická osoba k použití pro tento typ podnikání

Při zvažování otevření spermií nebo jakéhokoli zdravotnického podnikání bude právnická osoba, kterou si vyberete, urazit dlouhou cestu, aby určila, jak velký podnik může růst.

Můžete si vybrat obecnou společnost nebo společnost s ručením omezeným pro banku spermií nebo kliniku plodnosti. Obecně by mělo být všeobecné partnerství ideální obchodní strukturou pro drobné podnikání se spermiemi, zejména pokud právě začínáte s mírným počátečním kapitálem, v malém zařízení a s minimálními zaměstnanci. Pokud však máte v úmyslu rozvíjet podnikání a působit po celých Spojených státech amerických, není volba obecného partnerství pro vás volbou. Společnost s ručením omezeným, LLC je pro vás dokonale vhodná.

Založení LLC vás chrání před osobní odpovědností. Pokud se v podnikání něco pokazí, budou ohroženy pouze peníze, které jste investovali do společnosti s ručením omezeným. To neplatí pro obecná partnerství. Společnosti s ručením omezeným jsou provozovány jednodušší a flexibilnější a nepotřebujete správní radu, schůzky akcionářů ani jiné formality řízení.

To jsou některé z faktorů, které byste měli zvážit, než si vyberete právnickou osobu pro své podnikání se spermiemi; omezení osobní odpovědnosti, snadná převoditelnost, přijetí očekávání nových vlastníků a investorů a samozřejmě daní.

Pokud si uděláte čas, abyste kriticky prostudovali různé právnické osoby, které chcete použít pro vaše podnikání se spermií, souhlasíte s tím, že společnost s ručením omezeným; LLC je nejvhodnější. Můžete zahájit tento typ podnikání jako společnost s ručením omezeným (LLC) a v budoucnu jej převést na společnost „C“ nebo na společnost „S“, zejména pokud máte plány na zveřejnění.

Nápady Catchy Business Name Vhodné pro Sperm Bank

Normálně, pokud jde o výběr názvu pro vaši firmu, měli byste být kreativní, protože bez ohledu na to, jaké jméno si vyberete pro svou firmu, půjde dlouhá cesta k vytvoření vnímání toho, co firma představuje. Obvykle je normou, že lidé při pojmenovávání svého podnikání sledují trend v oboru, ze kterého hodlají pracovat.

Pokud uvažujete o zahájení vlastního podnikání se spermiemi, zde jsou některá chytlavá jména, ze kterých si můžete vybrat;

 • Vyčistěte Genetics® Sperm Bank, LLC
 • Sperm Bank Heart of Gold®, Inc.
 • Sperm Bank and Fertility Clinic, Inc., Andreas Lincoln Memorial®
 • GT Rowling® Sperm Bank, Inc.
 • Pro Create® Sperm Bank & Fertility Clinic, Inc.
 • Life Gate® Sperm Bank, Inc.
 • Adam & Eve® Sperm Bank & Fertility Clinic, Inc.
 • Fresh Droplets® Sperm Bank, Inc.
 • Mother Nature® Sperm Bank & Fertility Clinic, LLC.
 • Sperm Bank West Coast®, Inc.

Pojistné smlouvy

Ve Spojených státech a ve většině zemí světa nemůžete podnikat, aniž byste měli k dispozici některá ze základních pojistných smluv, které vyžaduje odvětví, z něhož chcete provozovat. Je proto nezbytné vytvořit rozpočet na krytí pojistné smlouvy a možná se poradit s pojišťovacím makléřem, který vás provede výběrem nejlepších a nejvhodnějších pojistných smluv pro vaše podnikání s spermatickými bankami.

Zde jsou některé základní pojistné smlouvy, které byste měli zvážit, pokud chcete začít s vlastním obchodem se spermiemi ve Spojených státech amerických;

 • Všeobecné pojištění
 • Zdravotní / zdravotní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Rizikové pojištění
 • Odměna pracovníků
 • Pojištění budov / majetku
 • Pojištění invalidity režijních nákladů
 • Skupinové pojištění vlastníka firmy

Ochrana duševního vlastnictví / ochranná známka

Pokud uvažujete o zahájení vlastního podnikání se spermiemi, obvykle nebudete muset podávat žádost o ochranu duševního vlastnictví / ochrannou známku. Je to tak proto, že povaha podnikání vám umožňuje úspěšně ji provozovat, aniž byste měli jakýkoli důvod napadnout kohokoli u soudu za nezákonné využívání duševního vlastnictví vaší společnosti.

Na druhou stranu, pokud chcete pouze chránit logo vaší společnosti a další dokumenty nebo software, které jsou pro vás jedinečné, nebo dokonce provozní koncepty, můžete pokračovat v ochraně duševního vlastnictví. Pokud chcete zaregistrovat svou ochrannou známku, očekává se, že zahájíte proces podáním přihlášky do USPTO.

Je k provozování činnosti Sperm Bank zapotřebí profesionální certifikace?

Pokud máte v úmyslu založit banku spermií a jakékoli podnikání související se zdravotnictvím ve Spojených státech amerických, doporučujeme vám vykonávat profesionální certifikace; bude to dlouhá cesta, která vám ukáže váš závazek vůči podnikání.

Certifikace potvrzuje vaši kompetenci a ukazuje, že jste vysoce kvalifikovaní, oddaní své kariéře a aktuální na trhu. Kromě toho je ve Spojených státech téměř nemožné provozovat spermatickou banku nebo jakoukoli lékařskou činnost bez řádného odborného osvědčení.

Ve většině zemí světa je praktikování jakékoli lékařské praxe bez licence nezákonné. Ve většině jurisdikcích mohou jednotlivci, u nichž bylo zjištěno, že poskytují lékařské, ošetřovatelské nebo jiné profesionální služby bez příslušného osvědčení nebo licence, čelit sankcím, včetně trestně stíhaných obvinění.

To jsou některé z certifikací, na kterých se můžete snažit dosáhnout, pokud si přejete provozovat vlastní spermatologii a kliniku plodnosti;

 • Rada certifikovaná nebo specializovaná na plodnost
 • ACMPE Certified Medical Practice Executive (CMPE)
 • QAPI Certified Professional (QCP)
 • Členství - Americká asociace tkáňových bank (AATB)

Seznam právních dokumentů, které potřebujete ke spuštění Sperm Bank a kliniky plodnosti

Podstatu existence nezbytné dokumentace před zahájením podnikání ve Spojených státech amerických nelze zdůraznit. Je skutečností, že ve Spojených státech amerických nemůžete úspěšně podnikat bez řádné dokumentace.

Toto jsou některé ze základních právních dokumentů, které byste měli mít, pokud chcete ve Spojených státech amerických legálně provozovat svoji vlastní spermatu a kliniku plodnosti;

 • Pojištění podnikání a odpovědnosti
 • Federální daňové identifikační číslo
 • Státní povolení (např. Licence CLIA)
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Obchodní licence (akreditace a licence Sperm Bank)
 • Podnikatelský plán
 • Osvědčení o zdravotní inspekci
 • Kopie licence pro zařízení podpory služeb a / nebo poslední inspekční zpráva
 • Pracovní smlouva (nabídkové dopisy)
 • Příručka pro zaměstnance
 • Provozní smlouva pro LLC
 • Pojistné podmínky
 • Podmínky používání online (pokud máte web)
 • Dokument o ochraně osobních údajů online (pro online platební portál)
 • Společnost Stanovy
 • Memorandum of Understanding (MoU)
 • Stavební licence

Financování vašeho podnikání se Sperm Bank

Spuštění standardní a dobře vybavené banky pro spermií je kapitálově náročné, zejména pokud se rozhodnete pro zahájení podnikání ve středně velkém měřítku a na výplatní listině máte pouze hrstku zaměstnanců na plný úvazek. Pronájem standardního zařízení, které pojme vaše pacienty a zaměstnance a samozřejmě nákup laboratorního a zdravotnického vybavení, je součástí toho, co spotřebuje velký kus vašeho startovního kapitálu, takže pokud se rozhodnete začít podnikat v malém měřítku, pokud si nejste dobře, budete muset jít a získat finanční prostředky na financování podnikání.

Pokud jde o financování podniku, jednou z prvních věcí, kterou byste měli zvážit, je napsat dobrý obchodní plán. Pokud máte dobrý a proveditelný dokument obchodního plánu, možná nebudete muset pracovat sami, než přesvědčíte svou banku, investory a přátele, aby investovali do vašeho podnikání.

Zde jsou některé z možností, které můžete prozkoumat při získávání startovního kapitálu pro vaše podnikání se spermií;

 • Získávání peněz z osobních úspor a prodeje osobních zásob a nemovitostí
 • Získávání peněz od investorů a obchodních partnerů
 • Prodej akcií zainteresovaným investorům
 • Žádost o půjčku od vaší banky
 • Prezentujte svůj podnikatelský nápad a žádejte o podnikatelské granty a počáteční financování od vlády, dárcovských organizací a investorů andělů
 • Zdroj pro zvýhodněné půjčky od vašich rodinných příslušníků a vašich přátel

Výběr vhodného umístění pro Sperm Bank

Založení banky spermií má své vlastní výzvy. Ve skutečnosti budete potřebovat souhlas místní rady a dalších regulačních úřadů ve městě, které hodláte otevřít své podnikání v oboru spermatu.

Nelze zdůraznit, že místo, které jste se rozhodli zahájit podnikání, je klíčem k úspěchu podnikání, a proto jsou podnikatelé ochotni si pronajmout nebo pronajmout zařízení na viditelném místě; místo, kde se demografie skládá z významně rostoucí populace a samozřejmě s potřebou kupní síly.

Nejdůležitější je, že předtím, než si vyberete místo pro své podnikání s spermatickými bankami, se ujistěte, že nejprve provedete důkladné studie proveditelnosti a průzkum trhu. Nelze vyloučit možnost, že narazíte na podobný podnik, který právě uzavřel obchod v místě, kde chcete otevřít.

Zahájení podnikání ve Sperm Bank - technické a pracovní údaje

Pokud jde o spuštění standardní banky spermatu a kliniky plodnosti, budete potřebovat standardní a dobře vybavenou laboratoř a další související lékařské vybavení, které vám pomohou při výkonu vaší práce. Při vytváření malé kanceláře pro vaši spermatickou banku budete také potřebovat počítač, tiskárnu, lékařské softwarové aplikace, telefony, pageru, kopírku, skener a fax.

Pokud jde o výběr mezi pronájmem a leasingem zařízení pro vaše podnikání s spermiemi, velikost zařízení, které chcete vlastnit, a celý váš rozpočet pro podnikání by měly ovlivnit váš výběr. Kromě toho budete potřebovat zařízení, které je v klidném prostředí, zařízení, které je dostatečně velké, aby pojalo počet zaměstnanců, kteří pro vás pracují, zejména pokud provozujete také kliniku plodnosti.

Pokud jde o počet zaměstnanců, u kterých se očekává zahájení podnikání, musíte se před rozhodnutím rozhodnout o svých financích. Průměrně, pokud jde o spuštění standardní banky spermií s klinikou plodnosti ve velkém měřítku, budete potřebovat služby následujících profesionálů; Hlavní provozní ředitel / hlavní lékařský ředitel (tuto pozici můžete zastávat, pokud jste lékař), lékaři (specialisté na plodnost), lap technici, marketingový a obchodní ředitel (obchodní vývojář), účetní, zdravotní sestry, personalisté a administrátor, Zdravotní sestry, výkonný pracovník zákaznických služeb, bezpečnostní stráže a čističe.

Kromě toho byste potřebovali minimálně 10 až 15 klíčových zaměstnanců, aby mohli efektivně provozovat střední, ale standardní kliniku spermatu a plodnosti.

Proces poskytování služeb firmy Sperm Bank Fertility Clinic

Poskytování služeb, pokud jde o spermatu a kliniku plodnosti, je jednoduché a přímé a je použitelné pro hráče v nemocnicích a zdravotnictví.

Jakmile zahájí provoz spermií a klinika plodnosti, bude administrativní personál umístěn tak, aby přivítal dárce spermatu a pacienty a vyřešil problémy s registrací, platbami a kartami. Jakmile je to hotovo, donor spermatu nebo pacient, podle případu, bude nasměrován k lékaři. Pokud je klient dárcem spermatu, je provedeno řádné poradenství a dárce si je plně vědom toho, co se od něj očekává, pak je dárce nasměrován do laboratoře k provedení požadovaného testu, aby se ujistil, že dárce je způsobilý darovat sperma před odběrem spermatu od dárce.

Jakmile je sperma odebráno po řádném screeningu, sperma je řádně označeno, zmrazeno a poté uloženo uvnitř tzv. Vodíkové nádrže a může tam být několik let, dokud pacient, který potřebuje sperma se správným popisem, klepe. Některé státy však vyžadují šestiměsíční čekací dobu na to, aby sperma bylo před propuštěním drženo v zadržovací nádrži. Vezměme si například, bílá dáma, která potřebuje udržet svou rasu, by nechtěla sbírat sperma, které je darováno černochem.

Obvykle, pokud potenciální kupující spermatu (dáma, která potřebuje sperma poskytnuté dárcem k dosažení těhotenství), navštíví banku spermií, i když je totožnost dárce spermatu skrytá, očekává se, že klást otázky jako „jaká je rasa dárce? “„ Jak vysoký je dárce? “ a jakékoli otázky, které jim pomohou učinit informované rozhodnutí. Vzorky v laboratorní bance nelze uvolnit, dokud se druhý krevní test (po 6 měsících karantény) nevrátí negativně a prokáže, že v době, kdy byly vzorky vyrobeny, nebyly v krvi žádné infekce.

Je důležité konstatovat, že se sperma banka a klinika plodnosti mohou rozhodnout improvizovat nebo přijmout jakýkoli obchodní proces a strukturu, která jim zajistí účinnost a flexibilitu; výše uvedený obchodní postup spermií a kliniky plodnosti není na kameni.

Zahájení podnikání ve Sperm Bank - Marketingový plán

 • Marketingové nápady a strategie

Skutečnost, že vstupní bariéra pro zahájení podnikání v malém měřítku spermií je dosažitelná, znamená, že v tomto odvětví musí být více hráčů bez ohledu na to, kde se rozhodnete začít. V podstatě musíte přijít s kreativitou, pokud musíte vytvořit trh pro sebe v rámci dostupného trhu ve své komunitě, městě, státě nebo zemi.

Když tedy připravujete své marketingové plány a strategie pro svou spermatickou banku, ujistěte se, že vytvoříte přesvědčivý osobní a firemní profil. Kromě vaší kvalifikace a zkušeností je důležité jasně uvést, co jste v minulosti dokázali dosáhnout, pokud jde o tuto oblast podnikání. Pomůže to zvýšit vaše šance na trhu při uvádění vašich služeb na trh.

Zde jsou některé z platforem, které můžete využít k marketingu své spermie;

 • Představte své podnikání zasláním úvodních dopisů spolu s brožurou do domácností, nemocnic, komunit kampusů (získávání mladé a pulzující mládeže darováním spermatu), HMO, klinik plodnosti (pokud nechcete provozovat kliniku plodnosti spolu se svou bankou spermatu) a všem v a kolem místa, kde se nachází vaše spermie
 • Zapojte se do roadshows v cílených komunitách čas od času, abyste si vytvořili povědomí o nutnosti darovat sperma a využít darované spermie jako prostředek k dosažení těhotenství.
 • Inzerujte svoji spermatickou banku v komunitních novinách, místních televizních a rozhlasových stanicích
 • Seznam firem a produktů na reklamách se žlutými stránkami (místní adresáře)
 • Využijte na internetu k propagaci své spermie
 • Zapojte se do přímého marketingu a prodeje spermatu
 • Povzbuzujte používání marketingu ústní dutou (doporučení)
 • Využijte na internetu k propagaci svého podnikání
 • Využijte služeb marketingových manažerů a vývojářů podnikání k provádění přímého marketingu pro vás

Faktory, které vám pomohou získat správnou cenu produktu

Jedním z klíčových faktorů, které vám pomohou nabídnout vaše služby za správnou cenu, je zajistit, že provozní náklady snížíte na nejmenší minimum, a nasměrujete své úsilí o marketing a propagaci své značky. Kromě skutečnosti, že vám tato strategie pomůže ušetřit náklady, pomůže vám také získat správné ceny pro vaše výrobky.

Můžete také zkusit co nejvíce spolupracovat s nezávislými dodavateli a obchodníky; pomůže vám to ušetřit náklady na placení prodejních a marketingových manažerů. Takže také, pokud jste schopni zajistit obchodní partnerství s klinikami plodnosti a HMO, pokud jde o získávání doporučení, pak budete mít možnost získat správné ceny a samozřejmě maximalizovat zisky z vašeho podnikání se spermiemi.

Pokud jde o laboratorní potřeby a administrativní potřeby, které potřebujete k efektivnímu provozu spermií, je třeba zajistit, aby jste své zboží nakupovali přímo od výrobců nebo od velkoobchodních distributorů v poměrně velkém množství. Pravda je, že čím větší množství položek zakoupíte přímo od výrobců nebo distributorů, tím levnější je máte.

Strategie pro zvýšení povědomí o vaší značce Sperm Bank a vytvoření vaší firemní identity

Pokud máte v úmyslu zahájit obchod se spermiemi, musíte rozšířit podnikání mimo město, ze kterého se chystáte stát se národní a mezinárodní značkou, otevřením řetězců spermií v různých městech ve Spojených státech. buďte připraveni utratit peníze za propagaci a reklamu vaší značky.

Bez ohledu na odvětví, do kterého patříte, pravdou je, že trh je dynamický a vyžaduje trvalé informování o značce a propagaci propagace značky, aby se nadále přitahovalo k cílovému trhu. Zde jsou platformy, které můžete využít ke zvýšení povědomí o vaší značce a vytvoření firemní identity pro vaše podnikání se spermiemi;

 • Umístěte reklamy na tiskové (noviny i zdravotnické časopisy) i na platformy elektronických médií
 • Využijte na internetu a sociálních médií platformách, jako je Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + a kol.
 • Nainstalujte si billboardy na strategických místech po celém městě nebo státě
 • Zapojte se do roadshows z času na čas v cílených čtvrtích, abyste vytvořili povědomí o své spermatu
 • Distribuujte letáky a letáky do cílových oblastí
 • Inzerujte svoji spermatickou banku na svých oficiálních webových stránkách a používejte strategie, které vám pomohou přilákat provoz na web
 • Umístěte své Flexi bannery na strategické pozice v místě, kde se nachází vaše spermie
 • Ujistěte se, že všichni vaši zaměstnanci nosí vaše značkové košile a všechna vaše vozidla a sanitky jsou dobře označeny logem vaší společnosti

Populární Příspěvky