Vydělávání peněz v exportním průmyslu bez exportu

Modul 3 -: Exportní podnikání může být bezpochyby velmi lukrativní. Obrovské vstupní náklady a rozsáhlé know-how však představují velké překážky vstupu pro mnoho začínajících podnikatelů, kteří jsou si vědomi ziskového potenciálu podniku. To vysvětluje, proč je v exportním průmyslu málo hráčů.

Není známo mnoho, existuje mnoho způsobů, jak vydělat peníze z exportního průmyslu, aniž by bylo nutné exportovat jakékoli produkty nebo komodity. Ať už nejste schopni zahájit vlastní exportní činnosti kvůli nedostatku finančních prostředků nebo know-how, nebo kvůli strachu z obrovských rizik, která s sebou nese, zde je dalších 10 způsobů, jak můžete vydělat dobré peníze z exportního průmyslu:

10 způsobů, jak vydělat peníze v exportním průmyslu bez exportu

1. Zahajte exportní obchodní poradenské služby

Pokud máte několikaleté zkušenosti jako vývozce, ale z jakýchkoli důvodů jste přestali prodávat své výrobky na zahraniční trh, můžete své znalosti a zkušenosti převést na hotovost konzultováním pro exportní firmy, které jsou stále nové a hledají strategie, které budou pomozte jim růst. Byli byste překvapeni počtem nováčků nebo vývozců, kteří se chtějí učit od odborníků, jako jste vy.

2. Začněte blogovat o exportním podnikání

Pokud máte několikaleté zkušenosti jako vývozce, dalším způsobem, jak tuto zkušenost zpeněžit, je zahájení blogu o exportním podnikání. I když nemáte žádné zkušenosti, můžete to udělat za předpokladu, že jste nadšení z podnikání a máte dobré výzkumné schopnosti. Neustálým sdílením vysoce kvalitních informací, které vyvážejí vlastníci podniků a ctižádostiví vývozci, najdou cenné, rychle si vybudujete velké publikum. A začnete vydělávat peníze z vašeho blogu pomocí různých možností zpeněžení.

3. Staňte se brokerem pro exportní firmy

Dalším způsobem, jak vydělat dobré peníze z exportního průmyslu, aniž by bylo nutné cokoli exportovat, je zajištění obchodních vztahů mezi vývozci a zahraničními distributory. Vývozci neustále potřebují důvěryhodné agenty a distributory, kteří budou prodávat a prodávat své výrobky na své cílové zahraniční trhy. Pokud můžete snadno najít zahraniční distributory pro jakýkoli produkt v kterékoli zemi, můžete zabít spojením vývozců ve vaší zemi s nimi.

4. Analytik výzkumu zahraničního trhu

Jednou z největších výzev, kterým vývozci čelí, je nalezení výnosných zahraničních trhů. Většinou se pak spoléhají na neúplné informace, které jim obvykle způsobují obrovské ztráty. Jako analytik průzkumu zahraničního trhu budete pomáhat vývozcům ve vaší zemi provádět průzkumy za účelem analýzy zahraničních trhů a určení těch nejlepších, na které je třeba se zaměřit, jakož i potřeb těchto trhů.

5. Napište a prodejte knihu nebo e-knihu

Ať už již máte bohaté zkušenosti s exportem nebo máte vše potřebné k rozsáhlému výzkumu firmy, můžete napsat knihu nebo e-knihu, která učí vše, co stojí za to vědět o exportu, zejména ve vaší zemi. Přizpůsobením informací specificky exportnímu průmyslu ve vaší zemi, mnoho nováčků a ctižádostivých exportérů se podle vaší knihy snadno dozví více o podnikání. Elektronické knihy jsou obecně výhodnější než knihy v tištěné podobě, protože přitahují malé nebo žádné výrobní náklady a prodávají za vyšší ceny.

6. Založte dopravní společnost pro vývozce

Pokud jste vždy snili o snu o zahájení přepravy, měli byste zvážit zahájení takové činnosti, která pomůže exportérům ve vaší zemi přepravit své výrobky nebo komodity do zahraničí.

Pokud se chystáte založit přepravní společnost, vytvoří váš cílový trh vývozci, kteří prodávají na vzdálené zahraniční trhy. A pokud vše, co byste si mohli dovolit začít, je podnikání v silniční dopravě, můžete se stále starat o vývozce - ale můžete exportovat pouze komodity do okolních zemí, kterých lze dosáhnout silniční dopravou.

7. Založte spediční společnost pro vývozce

Vývozci vždy potřebují přepravní služby, aby jim pomohli přesunout své výrobky nebo komodity z místa výroby nebo nákupu do místa odeslání. Pokud tedy již podnikáte v nákladní dopravě nebo vážně uvažujete o tom, že se rozhodnete propadnout, můžete zúžit soustředění na vývozce, abyste dosáhli obrovských zisků.

8. Marketingový konzultant

Pro vývozce produktů mezi podniky a spotřebiteli je třeba si vytvořit masivní povědomí o jakémkoli produktu na cílovém zahraničním trhu ještě před jeho odesláním - pokud má být dosaženo nějakého zisku. Většina vývozců chybí představy o tom, jak propagovat své výrobky na zahraničních trzích. Pokud máte dobré znalosti o účinných online a offline marketingových strategiích, můžete vydělat peníze vývozcům tím, že jim pomůžete dosáhnout tohoto cíle.

9. Staňte se pojišťovacím agentem

Od ztráty zboží při přepravě až po ztrátu peněz podvodným distributorům a odmítnutí výrobků cílovým trhem představuje exportní podnikání riziko obrovských ztrát. Je tedy třeba, aby vývozci chránili své podniky před těmito ztrátami zakoupením příslušných pojistných smluv. Z provizí můžete nepřetržitě generovat obrovské příjmy prodejem pojistek exportním vlastníkům.

10. Zřídit školicí / koučovací program pro vývozce

Máte-li hluboké znalosti o exportním podnikání a jste vždy na stopě nejnovějších trendů v exportním průmyslu, je chytrým obchodním nápadem zahájit program školení nebo koučování pro začátečníky i pro zavedené vývozce. Zatímco nováčci se mohou naučit, co potřebují vědět, aby mohli začít úspěšně, zavedení vývozci se mohou dozvědět o nejnovějších trendech v oboru, o tom, jak mohou ovlivnit jejich podnikání a jak je mohou využít.


Populární Příspěvky