Spuštění registračního štítku - Licence, povolení a pojištění

Chcete znát právní požadavky, které potřebujete k založení nahrávací společnosti? Pokud ANO, zde je kontrolní seznam licencí, povolení a pojištění .

Poté, co vám poskytl:

 1. Přehled odvětví záznamu etiket
 2. Průzkum trhu a proveditelnost
 3. Nahrajte obchodní plán
 4. Marketingový plán rekordů
 5. Nahrát nápady na název štítku
 6. Licence a povolení k záznamu štítků
 7. Náklady na zahájení záznamu štítku
 8. Poznávejte marketingové nápady

Zvážíme, co je zapotřebí k získání provozní licence a povolení pro vaši záznamovou značku, včetně pojištění a ochrany duševního vlastnictví.

Spuštění registračního štítku - Licence, povolení a pojištění

 • Nejlepší právnická osoba k použití pro tento typ podnikání

V závislosti na části světa máte v úmyslu umístit svou nahrávací společnost; Pokud chcete začít s tímto typem podnikání ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě, nejlepší právnickou osobou k použití je možná společnost s ručením omezeným (LLC). Můžete také zvážit založení společnosti; vše záleží na vaší obchodní vizi a poslání.

 • Potřebujete profesionální certifikát pro spuštění záznamu?

Založení společnosti s nahrávací společností nepotřebuje profesionální certifikát. Jakýkoli podnikatel, který má zájem o hudbu, může založit svou společnost vydávající nahrávací společnosti, aniž by získal zvláštní certifikát. Pokud máte hudební a obchodní zázemí spojené s odhodláním, můžete v této oblasti podnikání dělat dobře.

Seznam právních dokumentů, které potřebujete k provozování společnosti se záznamem

Toto jsou některé ze základních právních dokumentů, které byste potřebovali, abyste mohli úspěšně provozovat společnost vydávající nahrávací společnosti ve Spojených státech amerických:

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Obchodní licence
 • Podnikatelský plán
 • Dohoda o mlčenlivosti
 • Pracovní smlouva (nabídkové dopisy)
 • Smlouva o provozu
 • Pojistné podmínky
 • Příručka pro zaměstnance
 • Dokument smlouvy
 • Registrace ochranné známky pro vaše logo
 • Identifikační číslo plátce daně

Získání pojištění pro váš záznamový štítek

Pojištění a gramofonové desky do značné míry spolupracují. Důvodem je skutečnost, že člověk musí zůstat neustále pojištěn kvůli některým nepředvídaným případům. Zde níže jsou uvedena některá z pojistných krytí, které by měla mít průměrná společnost se značkou;

 • Všeobecné pojištění
 • Zdravotní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Odměna pracovníků
 • Pojištění invalidity režijních nákladů
 • Skupinové pojištění vlastníka firmy

Získání ochrany duševního vlastnictví pro váš záznamový štítek

Pokud uvažujete o spuštění vlastního nahrávacího štítku, měli byste být připraveni zabezpečit své duševní vlastnictví. Není-li hudební vydání pod vaší nahrávací společností chráněno zákonem, měli byste být připraveni sdílet svůj příjem / zisky s hudebními piráty. Hudba je po celém světě pirátská s bezohledným opuštěním, a to je zákonná ochrana, která to pomáhá přihlížet.

Hudba může být pirátská rychle, pokud však piráti vědí, že hudba pod vaší značkou je chráněna zákonem, bude mít tendence řídit jejich hudební dílo vysokou. Z tohoto důvodu se musíte ujistit, že zákonně chráníte své duševní vlastnictví.

Je také důležité zajistit, aby bylo logo vaší nahrávací společnosti zabezpečeno a legálně uznáno jako součást majetku vaší společnosti. To by znamenalo, že jste si nechali ochrannou známku. Samozřejmě je to stejně důležité jako zajištění autorských práv pro každou novou skladbu, která se vyrábí pod vaší značkou.

Je to tak proto, že vaše logo je vizuální identifikátor vašeho záznamového štítku, proto název „ Záznamový štítek “. Jakmile se vám podaří s požadovaným právním papírováním a zajištěním názvu vašeho nahrávacího labelu a ochranné známky, můžete pokračovat v produkci hudebních CD pod novou společností vydávající nahrávací společnost.


Populární Příspěvky