Šest problémů, které podnikatelé potřebují pro řešení problémů

V článku „ Co je hlavní povinností podnikatele ?“, Zdůraznil jsem, že podnikání nebo stát se úspěšným podnikatelem je vše o řešení problémů, a podpořil jsem tento článek zdůrazněním „ Deset kroků k efektivnímu řešení problémů v podnikání.

Jaké podnikatelské dovednosti jsou nyní zapotřebí k řešení kritických problémů v podnikání? Jaké obchodní dovednosti potřebujete k přeměně kritických problémů na obchodní příležitosti ? Dobře, rád vám přečtu dále, když zdůrazňuji šest dovedností, které musí podnikatelé zvládnout, aby mohli vybudovat úspěšný podnik .

6 Potíže, které podnikatelé potřebují pro řešení problémů

1. Kritické dovednosti myšlení

Lidský mozek byl identifikován jako nejvýkonnější stroj na zpracování dat, ale bohužel; jen málo lidí někdy využilo svou mozkovou sílu. Kritické myšlení je konečným klíčem k řešení problémů a je nejdůležitější dovedností pro řešení problémů, kterou byste měli rozvíjet. Napoleon Hill řekl, že všechny úspěchy začínají nápadem a nápady jsou produktem kritického myšlení.

Schopnost kritického myšlení je důležitá, protože umožňuje podnikatelům identifikovat problémy a tyto problémy proměnit v příležitosti. Obchodní a finanční inteligence, kompetence, tvorba nápadů a provádění strategických projektů jsou výsledky kritického myšlení.

Nejsložitější obchodní problémy byly vyřešeny výzvou mozku, aby přijal řešení. Obchodní výzvy a problémy nelze nikdy vyřešit bez kritického myšlení; provádí podnikatel nebo obchodní tým. Stejně jako říká Robert Kiyosaki, „ váš mozek je vaše nejmocnější aktiva. „Jak rozvíjíte schopnost kritického myšlení? Myslím, že to je odpověď na další den.

2. Porozumění podnikání

Další dovedností pro řešení problémů, kterou musíte rozvinout, je důkladné porozumění podnikání, do kterého jste zapojeni. A tato dovednost není taková, kterou můžete rozvíjet ve svém šatníku; je to dovednost, kterou si vytvoříš tím, že se dostaneš na linii, je to dovednost, kterou si vyvineš tím, že dostaneš špinavé ruce.

Důkladné porozumění vaší firmě jádru je produktem zkušeností; produkt zůstat ve hře přes silné a tenké. Stejně jako kritické myšlení je důležité pro proces účinného řešení problémů v podnikání; chápeme také základní hodnotu řešení problému. Než kritické myšlení přijde na pochopení.

Jak nyní vyřešíte problém, když nerozumíte jeho fungování nebo hlavní příčině? Jak vyřešíte obchodní problém, kterému nerozumíte ? Dovolte mi uvést ilustraci skutečného života, abyste lépe pochopili můj názor. Bill Gates se stal nejbohatším mužem na světě, protože byl odborníkem na řešení problémů se softwarovým marketingem. Donald Trump se stal miliardářem, protože řeší obchodní problémy týkající se nemovitostí a George Soros se stal úspěšným, protože byl odborníkem na řešení volatility trhu. Tito úspěšní podnikatelé se stali miliardáři, protože důkladně porozuměli jejich oboru podnikání.

Co kdyby byl Bill Gates představen s problémem souvisejícím s investováním akcií; bude schopen to vyřešit ? Moje odpověď zní ne. Proč? Důvod je ten, že Bill Gates nerozumí složitosti akciového trhu. Jak nyní získáte pochopení svého podnikání ?

Nevím, ale dobrý způsob, jak začít, je řešení malých problémů vyplývajících z vašeho podnikání a zaznamenání jeho lekcí. Porozumění vychází ze zkušeností a zkušeností je vše o zapojení do obchodního procesu. Můžete také zvýšit svou úroveň porozumění účastí na seminářích, čtením knih, poslechem odborníků, časopisů a analýzou průmyslových trendů.

3. Dovednosti lidí

Třetí dovedností pro řešení kritických problémů, kterou musíte rozvíjet, jsou dovednosti lidí; ale raději používám slovo „týmový duch“. Abych se stal vynikajícím řešitelem problému; musíte se naučit kriticky myslet v samotě i v týmu.

Podnikání a investice jsou týmové sporty a mají úspěch; musíte se naučit, jak přemýšlet v součinnosti s týmem obchodního řízení. Musíte být schopni shromáždit různé odborníky z různých oblastí života a nasměrovat jejich inteligenci k problému, který máte po ruce. Toho nelze nikdy dosáhnout bez zvládnutí dovedností v oblasti řízení lidí.

4. Faith

Čtvrtou dovedností pro řešení problémů, kterou musíte usilovat o rozvoj jako podnikatel, je víra. Svatá bible říká, že „ s vírou můžete hory pohybovat. „Uváděla jsem víru jako dovednost, protože je to vlastnost, se kterou se nenarodíš; rozvíjíte to v průběhu času zvýšením svého duchovního porozumění a poznání. Je možné vyřešit problém, na který jste ztratili naději? Odpověď je ne.

Najít efektivní řešení obchodního problému; musíte věřit, že řešení existuje, musíte mít pevné přesvědčení, že problém lze vyřešit. Víra je důležitá pro řešení kritických problémů, protože udržuje mysl soustředěnou na nalezení řešení problému; spíše než bědovat nad problémem. Stejně jako Ingvar Kamprad říká: „ Slovo nemožné bylo z našeho slovníku odstraněno.

5. Rozhodnost

Další rozhodující dovedností pro řešení kritických problémů, kterou potřebuje každý podnikatel, je rozhodnost. Po analýze několika možných řešení daného problému; musíte být schopni rychle dospět k rozhodnutí.

Podívejte se na úspěšné podnikatele, kteří vyřešili složité obchodní výzvy a společenské problémy; a v jejich jádru uvidíte rozhodnost. Henry Ford, Bill Gate, Donald Trump, Andrew Carnegie, Richard Branson a Larry Ellison jsou podnikatelé, kteří se stali slavnými díky své schopnosti rychle se rozhodovat.

6. Odvaha

Poslední dovednost, kterou potřebujete k efektivnímu řešení problémů v podnikání, je odvaha. Odvaha čelit svým problémům přímo, odvaha čelit důsledkům vašeho rozhodnutí; a odvahu přijmout extrémní opatření nebo řešení. Stejně jako víra se odvaha v průběhu času rozvíjí prostřednictvím osobního mistrovství.

Závěrem se jedná o šest nejdůležitějších dovedností požadovaných pro efektivní řešení složitých obchodních problémů. Rozvíjejte tyto dovednosti při řešení problémů a uvidíme se na vrcholu obchodního úspěchu.


Populární Příspěvky