Jaké je nejlepší pojištění pro společnost s balenou vodou

Stejně jako v případě jiných malých podniků, na které si vzpomenete, vaše společnost zabývající se balenou vodou potřebuje pojištění. Některé nepříznivé věci se prostě musí stát a pojištění je nejlepší způsob, jak chránit vaše podnikání před takovými věcmi.

Ano, jste optimistický. Nevidíte žádné důvody, proč by vaše firma měla narazit na obrovské dluhy. Nevidíte žádné důvody, proč by měl zákazník uplatnit nárok na odpovědnost za výrobek vůči vaší společnosti. Nevidíte žádné důvody, proč by „malé“ tažení mělo způsobit přerušení vaší firmy.

Ale v podnikání se vyplatí čelit realitě. Když se propadnete tomu zavázanýma očima optimismu, budete mít možnost vidět spoustu věcí, které by se ve vašem podnikání s lahvovou vodou mohly pokazit. Teprve pak si můžete představit pojištění jako nejlepší způsob, jak chránit své podnikání před nepříznivými okolnostmi.

Dokonce i poté, co jste zjistili silnou potřebu pojistit svou společnost zabývající se výrobou balené vody, s největší pravděpodobností vám zůstane jedna velká otázka: Jaké je nejlepší pojistné krytí pro moji společnost vyrábějící balenou vodu ?

Jak si vybrat nejlepší pojištění pro vaši společnost s balenou vodou

Na tuto otázku neexistuje přímá odpověď. Chcete-li chránit své podnikání v oblasti výroby balené vody, musíte přesně posoudit rizika, kterým pravděpodobně čelíte, a podle toho zvolit pojištění. To vysvětluje, proč se možnosti pojištění, které budete potřebovat, mohou zcela lišit od možností pojištění, které bude potřebovat někdo jiný, kdo provozuje stejné podnikání.

Obvykle však potřebujete pojistky, které pokrývají vaše zařízení, nemovitý majetek a budovy, zásoby a obchodní aktiva. Vzhledem k tomu, že nabízíte spotřební produkt pro veřejnost, budete také potřebovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobou, abyste zajistili krytí svého podnikání v případě, že proti němu spotřebitel podá žalobu.

Hledání a zajištění správných typů pojištění pro vaši společnost zabývající se výrobou balené vody může znamenat rozdíl mezi úspěšným podnikem a podnikem, který je ochromen v důsledku pojistných nebo nedostatečně pojištěných ztrát. Vědět, které pojistné smlouvy opravdu potřebujete, vám také může ušetřit velké platby za pojištění, které nepotřebujete.

Správná volba pojistek pro podnikání začíná pochopením různých dostupných možností a toho, co každá možnost znamená. Zde jsou typy pojištění, které budou s největší pravděpodobností relevantní pro vaše podnikání v oblasti výroby balené vody:

1. Obecné pojištění odpovědnosti

Tento typ pojištění pokryje právní potíže způsobené nehodami, zraněními a nároky z nedbalosti. Tato politika bude chránit vaše podnikání před platbami v důsledku ublížení na zdraví, škody na majetku, zdravotních výdajů, urážky na cti, pomluvy, nákladů na obhajobu a vypořádání dluhopisů nebo soudních rozhodnutí požadovaných během odvolacího řízení.

Mít všeobecnou pojistku odpovědnosti je pro vaše podnikání v oblasti výroby balené vody nezbytností, i když ji provozujete z domova.

2. Pojištění majetku

Tento typ pojištění pokrývá vše, co souvisí se ztrátou nebo poškozením majetku vaší společnosti, které mohou vzniknout v důsledku událostí, jako je požár, vítr, krupobití, vloupání, vandalismus atd. Do definice „majetku“ spadá celá řada věcí, včetně ztraceného příjmu, budov, počítačů, firemních listin a peněz.

Existují dva typy pojištění majetku:

  • Politika všech rizik
  • Zásady specifické pro nebezpečí

Zatímco pojištění rizikového majetku chrání vaše podnikání před celou řadou incidentů, včetně těch, na které si nikdy nemyslíte, pojistky specifické pro nebezpečí budou chránit proti konkrétním incidentům, zejména těm, které se pravděpodobně vyskytnou v místě vašeho podnikání. Můžete také zvážit přerušení podnikání / ztrátu výdělku jako součást politiky na ochranu svých výdělků, pokud podnik není schopen provozovat.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem

Protože vaše společnost vyrábí balenou vodu a prodává ji veřejnosti, bude odpovědná za bezpečnost vašich výrobků. Pojištění odpovědnosti za výrobek ochrání vaše podnikání před finanční ztrátou v důsledku vadného produktu, který způsobí spotřebiteli ublížení na zdraví. Tato politika bude poskytovat krytí veškerých vzniklých léčebných nákladů nebo škod.

4. Pojištění odškodnění pracovníků

Tento typ pojištění chrání vaše zaměstnance před zraněním, které utrpělo při výkonu jejich práce. Pojištění odškodnění pracovníků obvykle také zamezí zaměstnancům žalovat své zaměstnavatele za zranění na pracovišti. V některých státech a zemích je toto pojištění povinné pro všechny podniky, které najímají zaměstnance.

V závislosti na konkrétních potřebách vašeho podnikání budete možná potřebovat další typy pojištění, jako je domácí podnikatelské pojištění ( pokud provozujete své podnikání z domova ) a komerční auto pojištění ( pokud pro svou činnost používáte vozidla ). Možná budete muset kontaktovat zkušeného pojišťovacího agenta a vyhledat odbornou radu ohledně nejlepších možností pojištění pro vaše podnikání.


Populární Příspěvky