Jak úspěšně zvýšit kapitál od investorů Angel

SEDMÁ KAPITOLA: Část A - Pokud nemáte dostatek finančních prostředků k zahájení podnikání nebo k jeho rozšíření a získání půjčky je pro vás absolutní ne-ne, pak oslovení andělského investora je jedním z dobrých malých podniků financování možnosti máte; zvláště když jste byli zklamáni rodinou a přáteli.

Tato kapitola podrobně vysvětluje vše, co potřebujete vědět o získávání finančních prostředků od andělských investorů. Mezi hlavní body této kapitoly patří:

 • 14 otázek, na které musíte odpovědět, než se obrátíte na andělského investora
 • 10 Výhody a nevýhody hledání financování andělů
 • 10 míst k nalezení a spojení s andělskými investory
 • 10 otázek Andělští investoři se vás pravděpodobně zeptají a jak na ně odpovědět
 • Jak úspěšně postavit andělské investory

Kdo je nyní investorem andělů?

Andělský investor ( nebo anděl ) je jedinec s vysokou čistou hodnotou, který obvykle investuje a podporuje začínající společnosti ( nebo zcela nové nápady stávajících společností ) v jejich raných fázích růstu s cílem dosáhnout vyšších výnosů, než je obvyklé veřejné trhy poskytují.

Kromě finančních prostředků, které přidají vašemu podnikání, investují andělští investoři obvykle také svůj čas a zkušenosti, stejně jako nabízejí úvod do cenných kontaktů, které by mohly být nezbytné pro úspěch vašeho podnikání.

V poslední době je trendem, aby se jednotliví andělští investoři spojili a vytvořili „ andělské skupiny “ nebo „ andělské investiční kluby “. Tento trend nastal, protože andělé objevili mnoho obrovských výhod ve spolupráci, jako je například lepší investiční rozhodnutí a kombinace fondů. do větších a kvalitnějších investic.

Měli byste v první řadě hledat andělskou investici?

Věřím, že na tuto otázku můžete odpovědět sami. Připravil jsem však seznam otázek, které vám pomohou při rozhodování, zda byste se měli obrátit na andělského investora. Pokud jste schopni poskytnout uspokojivé odpovědi kladně, pak je dobré jít.

14 otázek, na které musíte odpovědět, než se obrátíte na investora anděla

 • Máte zkušený, řízený a schopný trenérský tým?
 • Jste ochotni postoupit nějakou kontrolu nad svým podnikáním a rozhodovací pravomoc investorům třetích stran?
 • Máte definovaný segment trhu ( výklenek )?
 • Existuje výrazná a prokazatelná poptávka po vaší navrhované nabídce?
 • Identifikovali jste své potenciální konkurenty?
 • Definovali jste jedinečné prodejní body své nabídky?
 • Osvědčili jste koncept, který stojí za vaším produktem nebo technologií, a můžete svůj důkaz potvrdit údaji nebo objektivními odborníky?
 • Chránili jste své duševní vlastnictví?
 • Provedli jste rozsáhlý průzkum, abyste se ujistili, že neporušujete patenty nebo ochranné známky jiných vlastníků?
 • Plánujete pro svou nabídku dosáhnout rozsáhlého proniknutí na trh?
 • Jak toho dosáhnete co nejefektivněji?
 • Kolik potřebujete k zahájení a vedení vašeho podnikání?
 • Pokrývají tyto náklady růstové aktivity, vývoj produktů, nábor klíčových zaměstnanců, zahájení prodeje a marketing?
 • Vypracovali jste rozumné finanční projekce; včetně výkazu zisku a ztráty, cash flow a rozvahy a podpůrných tabulek založených na realistických, logických předpokladech?

Všechny tyto otázky lze shrnout do jedné velké otázky: Vypracovali jste komplexní obchodní plán ?

Takže s přesným, podrobným a úplným obchodním plánem budete moci poskytnout dobré odpovědi na výše uvedené otázky. Pokud váš obchodní plán dokáže odpovědět na otázky, pak je pro vás andělské investování tou správnou investiční alternativou.

 • Pokračujte na Kapitola 7, část B: Výhody a nevýhody získávání kapitálu od investorů Angel
 • Vraťte se do kapitoly šesté: Zvyšování počátečního kapitálu od rodiny a přátel
 • Vraťte se na úvod a obsah

Populární Příspěvky