Jak snížit nároky na odpovědnost za výrobek

Takže jste si zakoupili své podnikání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem; to je krok správným směrem, ale stále musíte chránit svou firmu před problémy se zodpovědností za produkt, protože, věřte mi, případy odpovědnosti za produkt nejsou vždy čisté.

Někdy mohou být tak špinaví, že byste museli utrácet spoustu úklidu a uplatnění image svých podniků dlouho po vyřešení případu. Odpovědnost za produkt může spoléhat na mnoho firemních zisků a dokonce způsobit, že společnost zkrachuje. Je tedy nejlepší jim úplně zabránit.

Zde jsou některé proaktivní kroky, které můžete podniknout ke snížení odpovědnosti za výrobek, které jsem rozdělil do tří částí; jeden pro výrobce, druhý pro distributora / prodejce, zatímco poslední je obecný tip pro obě třídy podnikání.

Jak snížit nároky na odpovědnost za produkt v devíti krocích - pro výrobce

1. Proveďte čestné posouzení rizik svých produktů, abyste zjistili, jak mohou uživatele vystavit riziku, a poté podnikněte proaktivní kroky ke snížení těchto rizik nebo k jejich úplnému odstranění.

2. Najměte profesionála v oblasti designu -: Vždy je nejlepší najmout zkušeného personálu, který vám pomůže navrhnout vaše výrobky tak, aby byly bezpečné pro uživatele.

3. Poté, co byly výrobky navrženy, je nyní vaší povinností jako výrobce zajistit, aby byly všechny výrobky vyráběny podle návrhu bez jakýchkoli závad . Měli byste vyrábět výrobky, které jsou pro uživatele přiměřeně bezpečné.

4. Sledujte produkty svých konkurentů, abyste věděli, jak vylepšit své vlastní produkty. Také byste měli být velmi dobře obeznámeni s trendy a událostmi ve vašem oboru.

5. Zdroj pro vaše materiály a komponenty z dobrých a spolehlivých zdrojů . Někdy k poškození nedochází v důsledku vašeho vlastního výrobního procesu, ale v důsledku použití vadných součástí při výrobě vašich produktů a zmírnění tohoto problému, musíte se opravdu vyhýbat hledání nejlevnějšího materiálu na trhu, raději byste měli rozhodněte se pro materiál s nejlepší kvalitou.

6. Dodržujte všechny konstrukční normy . Většina průmyslových odvětví má minimální požadavky na design a kvůli své ochraně musíte tyto normy dodržovat.

7. Zajistěte, aby byl výrobní proces pečlivě sledován a aby zaměstnanci byli dobře vyškoleni v oblasti osvědčených postupů . Rovněž by měla být zavedena standardní kontrola kvality, aby bylo možné výrobky před prodejem důkladně zkontrolovat a otestovat. Kdykoli si všimnete nějaké závady, ujistěte se, že se nikdy nedostane z vašeho výrobního zařízení, dokud nebude odstraněna.

8. Rovněž byste měli neustále hledat způsoby, jak vylepšit své produkty, a dokumentovat veškeré úsilí, které vynakládáte . To vám může pomoci chránit vás v případě žaloby na odpovědnost za výrobek.

9. Nakonec byste se měli ujistit, že váš produkt je dodáván s uživatelskou příručkou, která by obsahovala řádné pokyny k tomu, jak produkty používat a jak je nepoužívat, a která by rovněž obsahovala určitá bezpečnostní varování pro spotřebitele . Možná budete muset najmout bezpečnostního odborníka, který vám pomůže vypracovat dokument s bezpečnostním upozorněním, který bude zahrnut do vaší příručky, protože mnoho výrobců bylo shledáno vinnými v soudních sporech o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, protože varování, která pro své výrobky vydali, byla považována za nepřiměřená. Pracovník v oblasti bezpečnosti by byl schopen určit, jaké varování bude považováno za vhodné.

Pokud to všechno uděláte jako výrobce, můžete výrazně snížit nároky na odpovědnost za výrobek vůči vašemu podnikání.

Jak snížit nároky na odpovědnost za výrobek ve 3 krocích - pro distributory

Jako distributor jste spojení mezi výrobcem a prodejcem a někdy jste první v kontaktní linii, když zákazník chce uplatnit nárok na odpovědnost za výrobek. Někteří výrobci dokonce hledají způsoby, jak přesunout vinu a břemeno odpovědnosti za škodu na distributora, takže musíte být náležitě připraveni na řešení takových případů, pokud a kdy přijdou. Můžete se chránit provedením následujících kroků.

A. Vždy nakupujte zboží od spolehlivých výrobců, kteří mají důvěryhodnou pověst . Nesnažte se snižovat náklady tím, že střílíte sami do nohy; to se stane, když sponzorujete špatné výrobce, protože jejich produkty jsou levnější.

b. Také byste se měli zdržet změn produktů nebo dělat věci, které by ovlivňovaly produkt . Udržujte skladovací zařízení v čistotě a ujistěte se, že jakákoli metoda uchování, která používáte, nepoškodí produkty.

C. Měli byste také provést důkladnou kontrolu a testy veškerého zboží obdrženého od výrobců, než je prodáno na trhu.

4 Akční tipy ke snížení nároků na odpovědnost za škodu vůči vašemu podnikání

i. Získejte pojištění odpovědnosti za produkt pro své podnikání, ať už jste výrobce, distributor nebo maloobchodník . Pomohlo by to pokrýt všechny náklady spojené s nároky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobou a také zabránit takovým případům, aby ochromily vaše podnikání a způsobily bankrot. Pokud budete muset případ před soudem uhasit, nese náklady pojišťovna a pokud budete nakonec požádáni o zaplacení náhrady, je to pojišťovna, která zaplatí účty.

ii. Dodržujte podmínky pojistné smlouvy a dodržujte všechny náležité postupy, abyste se vyhnuli ztrátě vašich pojistných nároků, protože pojišťovny by vždy hledaly mezery a způsoby, jak se vyhnout placení pojistných událostí, zejména pokud se jedná o obrovské množství peněz.

iii. Vyhněte se zveřejňování reklam, které by spotřebitele vašich produktů uváděli v omyl . Musíte zajistit, aby si byl spotřebitel plně vědom použití produktů. Nedělejte falešné nároky nebo sliby, protože existují někteří lidé, kteří hledají takové mezery, aby se živili nadějí, že budou schopni vydělat peníze z vypořádání odpovědnosti.

iv. Měli byste také mít standardní plán stažení produktu . Stahování produktů by mohlo být velmi nákladné a vyčerpávající, ale pokud máte pevný plán, můžete výrazně snížit náklady spojené se stažením z prodeje. Měli byste také zvážit získání pojistné smlouvy, která by pokryla náklady na stažení produktů a ztráty, které mohou vzniknout v důsledku stažení vašich produktů.


Populární Příspěvky