Jak si vybrat nejlepší umístění pro stáčírnu vody

Zjistili jste, že ve vaší lokalitě existuje obrovský trh s balenou vodou. A vy jste se rozhodli uspokojit tento trh tím, že spustíte vlastní závod na stáčení vody. To je skvělý krok k dosažení konečného cíle osobní a finanční nezávislosti.

Úspěch vaší stáčírny vody se scvrkne na mnoho faktorů. A pozoruhodné mezi nimi je umístění. Ano, umístění vaší firmy může zvýšit nebo zvýšit vaše šance na úspěch. Výběr vhodného umístění je tedy zásadní pro úspěch nejen vašeho podnikání v oblasti plnění lahví, ale také pro úspěch jakéhokoli jiného podniku, na který si vzpomenete. Aniž byste ztrácet čas, zde je 10 tipů, jak vybrat nejlepší umístění pro vaše zařízení na plnění vody.

10 nejlepších tipů pro výběr nejlepšího místa pro vaše zařízení na plnění vody

1. Studujte demografii oblasti

Nikdy nepředpokládejte subjektivně, že určité místo je ideální pro vaše podnikání. Musíte opravdu studovat demografii oblasti. Tím chcete nejen studovat svůj cílový trh, ale také zvážit vaše požadavky na pracovní sílu. Vaše ideální poloha by měla být co nejblíže cílovému trhu a měla by vám být schopna poskytnout ty správné zaměstnance, které potřebujete pro provoz a růst vašeho podnikání.

2. Zvažte viditelnost

Zajistěte, aby byl váš závod viditelný z hlavních silnic a aby byl snadno umístěn. I když nemusíte mít nutně pravdu v centru činnosti, chcete zajistit, aby vaši cíloví zákazníci neměli potíže s objevováním a hodnocením vaší stáčírny vody. Skrýt svou firmu před svými vyhlídkami a rychle vidět, jak umírá.

3. Vyhodnoťte bezpečnost

Bezpečnost je dalším důležitým faktorem, který byste měli zvážit při výběru místa pro vaše zařízení na plnění vody. Zde nemluvíme jen o vaší osobní bezpečnosti, ale také o bezpečnosti vašich zaměstnanců, vašich zákazníků a vašich dodavatelů. Možná budete muset provést nějaké historické kontroly a pozor na důležité ukazatele. Oblast proslulá násilím a zločinem není pro vaše stáčecí zařízení vhodná.

4. Analyzujte konkurenci

Pokud je konkurence ve vámi zvoleném místě příliš tvrdá, můžete být vyřazeni z trhu velmi brzy po zahájení podnikání. Takže pokud nemáte opravdu silné prodejní body, které vás rychle posunou daleko před nimi, raději najdete jiné místo s menší konkurencí.

Analýza konkurence vám také může poskytnout cenné informace. Pokud například vaši konkurenti těžko udržují nad vodou, pak je to dost důkaz, že umístění není dost dobré.

5. Poznejte své sousedy

Předtím, než se rozhodnete pro konkrétní místo, vždy zvažte, jaké podniky fungují v blízkosti, protože tyto mohou ovlivnit image vaší stáčírny a dát potenciálním zákazníkům špatný dojem. Například vaše plnírna pravděpodobně nebude dobře, pokud bude umístěna vedle zařízení na nakládání s odpady, protože obě zařízení poskytují kontrastní obrazy čistoty. Vaše firma se však bude nejvíce chtít dobře, pokud bude umístěna vedle jiné firmy se stejným cílovým trhem.

6. Zvažte náklady

Kromě základního nájemného byste měli zvážit veškeré náklady spojené s výběrem místa. Pokrývá nájemné náklady na zabezpečení, údržbu budov a veřejné služby? Strávili byste na dopravě ? Musíte je zvážit a porovnat s jinými možnostmi umístění, které máte.

7. Výkonová ustanovení

Prakticky všechny výrobní podniky jsou přímo nebo nepřímo závislé na moci. A vaše stáčírna vody není výjimkou. Ujistěte se, že místo, které zvažujete, má dostatek energie pro vaše obchodní potřeby, a to jak z hlediska napájení, počtu elektrických zásuvek, tak kapacity obvodu. Zkontrolujte, zda jsou elektrická zařízení ve vaší lokalitě dostatečně výkonná, aby vydržela vaše zařízení - zejména ta velká, která vysávají energii.

8. Dostupnost

Být viditelný je jedna věc, přístupnost je další. Viditelné podnikání nemusí být nutně snadno dostupné. Vaše poloha by měla mít dobré silnice, které ji spojí s cílovými zákazníky, a dostatek parkovacích míst.

9. Zvažte své požadavky na prostor a vybavení

Zkontrolujte, zda tato oblast bude pro vaši firmu stačit. I když to může být lákavé získat umístění, protože nájemné je levné, musíte zajistit, že splňuje vaše požadavky, pokud jde o prostor a dostupné zařízení.

10. Zvažte možné plány rozšíření

To nemusí být bezprostřední záležitostí, ale musíte ji zohlednit při výběru vhodného místa pro vaše zařízení na stáčení vody. Pokud jste si jisti, že vaše firma bude v budoucnu potřebovat více místa, musíte zkontrolovat, zda vám takové místo může poskytnout vaše poloha.


Populární Příspěvky