Jak se vypořádat s nároky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem

Jako výrobci produktů jste se někdy posadili, abych přemýšlel o tom, co by se mohlo stát, kdyby byl spotřebitel vašeho produktu zraněn jejich používáním ? Pokud tak neučiníte, musíte o tom začít přemýšlet a podniknout kroky k ochraně sebe.

Dnešní obchodní svět je mnohem komplikovanější, než jaký byl před několika lety. Nyní existuje tolik výrobců a spousta různých produktů a konkurence je tak tuhá, že společnosti si nemohou dovolit, aby se nechaly nechat nechráněné před nepředvídanými okolnostmi.

Někdy se nároky na odpovědnost za produkt nestávají, protože jste něco udělali nebo neudělali, může to být jen jedna ze strategií vašich konkurentů, která vás rozptýlí nebo vyřadí z podnikání. Proto musíte být aktivní tím, že jste chytřejší a získáváte pojištění odpovědnosti za škodu. Nezáleží také na tom, zda jste vlastníkem malé firmy, pokud produkujete vůbec něco, co ostatní používají, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem je předpokladem vašeho podnikání.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem je jedním ze způsobů, jak se majitelé podniků, zejména výrobci, chrání před komplikacemi, které mohou vzniknout v důsledku zranění osob nebo poškození majetku v důsledku používání produktů společnosti. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem se stalo velmi populární v druhé polovině 20. století a od té doby ji přijalo mnoho společností.

Mnoho lidí vám řekne, proč musíte získat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem a jak to můžete získat, ale nikdo vám neřekne, jak řešit situaci, kdy vzniknou nároky. Způsob, jakým vyřizujete nároky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, je velmi důležitý, protože máte na řadě dvě věci - svou pověst vaší firmy a peníze, které můžete požádat o vyrovnání .

Zatímco pojišťovna může být schopna snížit finanční zátěž, ale opravdu nemůže udělat mnoho pro image svého podnikání, takže povinnost spočívá na vás chránit vaše podnikání a inteligentně vyřizovat pohledávky, takže jde pryč, aniž by se stala legální bitva, na které by se novináři živili.

Abyste se vyhnuli nárokům na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, vždy se snažte co nejlépe a nejbezpečněji vyrábět a testovat je před jejich distribucí na trh. Měli byste se také ujistit, že jste uvedli seznam vedlejších účinků svých produktů, a informujte spotřebitele o tom, do čeho se pomocí svých produktů dostávají. Zde jsou kroky, které je třeba učinit při vyřizování nároků na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem:

Jak se vypořádat s nároky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem

1. Vyškolte zástupce zákaznického servisu, jak s ním mluvit, a vyřizujte stížnosti, protože jsou vaší první obrannou linií . Způsob, jak reagovat na zákazníka a vyřizovat stížnost, může znamenat rozdíl mezi jednoduchou stížností na produkt a plně rozvinutým soudním sporem.

2. Zaznamenejte všechny stížnosti -: Zajistěte, aby každá podaná stížnost byla zaznamenána zástupcem zákaznického servisu a předána příslušnému oddělení k akci. Musíte vyškolit svého zástupce zákaznického servisu, aby to vždy dělal pro každý hovor, který prochází společností. K tomu můžete snadno získat software pro sledování dat. Tyto stížnosti můžete postoupit oddělení pro zajišťování kvality nebo právnímu oddělení, které by bylo v nejlepším postavení pro provádění vyšetřování a neprodleně podniklo nezbytná opatření.

3. Zaznamenejte veškerou konverzaci doslovně -: Musíte se také ujistit, že všechny diskuse se zákazníkem probíhají v rekordním slově, protože první účet daný zákazníkem incidentu bude pravděpodobně ten pravý. Byly případy zákazníků, kteří později změnili účty na něco ošklivějšího po mnoha výpočtech a plánování, ale pokud máte první konverzaci v záznamu, měli byste být schopni se chránit.

4. Pokuste se vyřešit stížnost co nejdříve -: Když přijde stížnost, měli byste se snažit uklidnit zákazníka co nejdříve, pokud tak neučiníte, může to vést k soudnímu sporu, kterému lze zabránit.

5. Zdržte se přiznání viny -: To je také velmi důležité a pokud tak učiníte, můžete ztratit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem. Nikdy přímo nepřijímejte odpovědnost ani nepřizpůsobujte přijímací řízení a necvičte své zástupce zákaznických služeb, aby tak nikdy neučinili.

6. Počkejte na písemnou stížnost -: Pokud jste se pokusili vše, co můžete, k vyřešení situace a zákazník stále trvá na získání odškodnění nebo žalování vaší společnosti, měli byste počkat, dokud nedostanete dopis v tomto smyslu.

7. Zkontrolujte svou pojistku -: Dalším krokem je zkontrolovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem a zjistit, na co se vztahuje a co ne, a vědět, zda by se vztahovalo na daný případ. Měli byste také zjistit, zda jsou zákonné účty v mezích politiky nebo ne v případě právní bitvy.

8. Předejte stížnosti své pojišťovně -: Pokud jste si jisti, že pojistná smlouva, kterou jste přijali, má pokrýt tento případ, musíte se zdržet mluvení přímo k zákazníkovi, ale předat veškeré dotazy, dotazy nebo stížnosti na které vydávají pojišťovací společnosti. Pojišťovna by s největší pravděpodobností chtěla případ před soudem vyřídit a vyřídit zákazníka, protože právní bitva by mohla stát více.

9. Pojišťovna by měla v tomto okamžiku vydat vypořádání, ale v případě, že tomu tak není, měli byste se zapojit svého právníka . Některé pojišťovací společnosti jsou „vtipné“ a nechtěly by platit vyrovnání a možná je budete muset žalovat, aby jim zaplatili.

10. Připomeňte si špatné výrobky, abyste se vyhnuli dalším nárokům na odpovědnost za výrobky -: Vaše společnost provádějící kontrolu kvality musí provést náležitou péči a provést vyšetřování, aby zjistila, o jaký problém jde, a poté je třeba podniknout kroky k zabránění dalšímu výskytu.

11. Podnikněte kroky k uplatnění image společnosti -: To je velmi důležité, protože zákazníci jsou velmi citliví. Můžete ztratit mnoho zákazníků v případě odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, zejména pokud se stane právním problémem, proto musíte podniknout kroky k opětovnému získání náklonnosti a důvěry zákazníka, a to prostřednictvím propagačních akcí, reklamních předmětů a komunitních projektů.


Populární Příspěvky