Jak se vypořádat s agenty pro získávání produktů

Modul 5 -: Pokud jste v exportním podnikání, můžete ušetřit spoustu stresu pomocí agentů pro vyhledávání produktů k vyhledání exportních produktů. Agenti zajišťující vyhledávání produktů pomáhají hledat produkty za levné ceny z farem a místních trhů.

Pokud chcete kupovat například potravinářské plodiny určené k exportu a možná žijete ve městě, jako je Lagos, budete potřebovat agenty pro vyhledávání produktů na severu, aby vám pomohli jít na farmy a hledat množství a specifikaci požadovaných produktů, zaplatit za předměty a poté zařídit, aby byly převezeny dolů na vaše místo v Lagosu a odtud si nyní můžete zajistit, aby byly odeslány do zámořského kupce. Je to však jeden z nejjednodušších způsobů, jak řídit exportní firmu; musí být provedeno s maximální opatrností, aby nedošlo k roztržení nebo ohrožení vašeho podnikání. Některé z těchto tipů vám pomohou vypořádat se s agenty zajišťujícími získávání produktů a získat z nich to nejlepší -:

Sourcing pro export produktů: Jak se vypořádat s agenty pro získávání produktů

1. Pochopte typy agentů zajišťujících získávání produktů -: Přestože jsou všechny označovány jako agenti zajišťující získávání produktů, existují různé typy agentů zajišťujících získávání produktů a typ, se kterým se rozhodnete zabývat, by měl dopad na ceny komodit chtít koupit.

  • Místní agenti nákupu: Jedná se o agenty, kteří jednají přímo s farmáři. Mají rozsáhlé znalosti o oblasti, kde působí, a mohou jít hluboko do vesnic, aby získali výrobky za levné ceny. Obvykle nabízejí nejlevnější ceny komodit.
  • Komoditní obchodník -: Je to jako váš místní obchodník, který skladuje komodity ve velkém množství a poté prodává vývozcům. Obchodníci s komoditami často získávají své výrobky z místního nákupu, a tím se ceny jejich položek mírně zvyšují.
  • Komoditní obchodní zástupci -: Obvykle jsou registrovanými agenty v kancelářích a jejich hlavní povinností je pomáhat vývozcům při získávání produktů. Jsou obvykle drahé, ale bezpečnější, protože většina z nich má kanceláře ve velkých městech, kde je můžete snadno dohledat, takže vaše prostředky jsou do jisté míry v bezpečí. Obvykle však požádají o zálohu, než vám dodají potřebné komodity. Když najdete upřímného obchodníka s komoditami, můžete se doslova jít spát a snadno exportovat.

2. Zkontrolujte záznamy agenta -: Pokud jste pro řešení vybrali agenta zajišťujícího produkt, je důležité, abyste před obchodováním s agentem prozkoumali jeho záznamy a pověření. Je bezpečnější jít s uznávanými a důvěryhodnými agenty do fyzických a sledovatelných kanceláří. Měli byste také zjistit, jak dlouho byli v podnikání a s kým pracovali.

Čestný a důvěryhodný agent pro získávání produktů by neměl problémy s poskytnutím několika referencí, které můžete prozkoumat. Internet dokonce usnadnil vyšetřování lidí a zjištění jejich výsledků. Pokud byl agent dříve zapojen do podvodného nebo zábavného cvičení, je pravděpodobné, že vyhledávače objeví jeho jméno a odhalí ho. Můžete také zjistit, zda je činnost agenta řádně registrována a licencována, abyste mohli být chráněni zákonem.

3. Ujistěte se, že dáváte jasné pokyny -: Vaši zahraniční kupci by vám určitě řekli, co chtějí, a poskytli vám seznam specifikací. Pokud to nebudete striktně dodržovat, můžete narazit na problémy s kupujícím; jako kdyby byly produkty odmítnuty a platba odmítnuta.

Proto se musíte ujistit, že poskytnete svému agentovi podrobnou specifikaci toho, co chcete. Máte-li vzorky, můžete mu jej poslat jako průvodce. Můžete také poskytnout ukázky obrázků, aby byla jasnější, a pak zajistit, že poskytnete písemný seznam specifikací, které dále zaručí srozumitelnost a dodržování pokynů.

4. Zeptejte se na vzorky -: Ujistěte se, že povíte agentovi sourcingu produktů, aby vám poslal vzorky komodit, než se pustí do hromadného nákupu. S menším vzorkem by bylo jednodušší odmítnout produkty, které nesplňují vaše specifikace. Někteří z vás vás mohou požádat, abyste za vzorky zaplatili, ale věřím, že je to malá cena, kterou musíte zaplatit s ohledem na možné ztráty, pokud bude tento krok vynechán.

5. Zařídit pro kontrolu -: Dalším tipem, jak zajistit, že hrajete na bezpečné straně, je zajistit, aby byly komodity po zakoupení zkontrolovány. Víte, že přísloví, že vidět je věřit, je správné? Fotografie nemusí být schopna odhalit skutečný stav zboží, proto je důležité zajistit fyzickou kontrolu před odesláním zboží. Pokud nejste schopni provést inspekci sami, můžete zařídit, aby to inspektoři provedli vaším jménem.

6. Zaměřte se méně na cenu -: Je pravda, že jste v podnikání a chtěli byste dosáhnout co největšího zisku, jak jen můžete, ale musíte se postarat a vyhnout se tomu, aby cena byla jediným rozhodovacím faktorem. Neměli byste vždy jít za nejlevnější produkt na trhu, protože levný ne vždy jde s kvalitou. Byli byste schopni udržet své zahraniční zákazníky, pokud jste schopni jim dodávat dobré výrobky, ale ve chvíli, kdy začnete zaostávat za jejich očekáváními, začnou hledat další důvěryhodné dodavatele.

Proto musíte zajistit, abyste našli rovnováhu mezi cenou a kvalitou. Můžete mít více než jednoho agenta pro získávání produktů a pokusit se požádat o cenové nabídky od každého z nich, jakož i vzorky, než s nimi uzavřete smlouvu.

Získávání produktů je velmi důležitým aspektem vašeho podnikání a měli byste se co nejvíce snažit přistupovat k němu opatrně. Můžete se také zamyslet nad tím, jak se sami naučit získávat produkty, ale to by nějakou dobu trvalo, zejména pokud jste v exportním podnikání nováčkem.


Populární Příspěvky