10 Právní požadavky na exportní firmu v Nigérii

Modul 2 -: Zahájení exportu je jedním z nejziskovějších obchodních rozhodnutí, která můžete v Nigérii učinit. V Nigérii existuje více než spočetných produktů nebo komodit, které prodávají za levné, ale v jiných zemích jdou za mnohem vyšší ceny; tam, kde je dokonce mnohem vyšší poptávka než v Nigérii. To ponechává obrovské příležitosti pro zisk těm, kteří mají potřebné know-how a mohou si dovolit náklady na zahájení exportního podnikání v zemi.

Přestože je exportní podnikání v Nigérii vysoce lukrativní, má svůj spravedlivý podíl na výzvách. A jedna z největších výzev nigerijských vývozců je; ne zcela znát pravidla a předpisy závazné pro podnikání v Nigérii, jakož i právní požadavky pro zahájení a vedení podnikání. To samo o sobě přistálo mnoho vývozců ve vážných právních potížích.

Abyste se vyhnuli právním problémům jako vývozce, musíte znát právní požadavky, které musíte splnit, než začnete v nigerijském exportním průmyslu. Zde je 10 z nejdůležitějších:

10 hlavních právních požadavků na exportní firmu v Nigérii

1. Jedinečné obchodní jméno

Jedním z prvních kroků, které musíte učinit, když začínáte jako vývozce v Nigérii, je registrace názvu vašeho exportního podnikání u komisí pro korporátní záležitosti. Tím se vaše firma přidá do seznamu firem oficiálně uznaných vládou. A stačí, abyste zajistili, že někdo jiný nepoužije vaše obchodní jméno pro vlastní firmu. Musíte však mít na paměti, že vám nebude dovoleno zaregistrovat obchodní jméno, které je v rozporu s obchodním jménem jiné společnosti, která je již zaregistrována a existuje.

2. Minimálně dva ředitelé a dva akcionáři

Pokud začínáte s exportem jako společnost (s ručením omezeným nebo neomezeným ), nikoli s jediným vlastnictvím nebo partnerství, musíte mít vždy nejméně dva ředitele a dva akcionáře ( maximálně 50 ). Tento požadavek se však na vás nebude vztahovat, pokud budete provozovat své exportní podnikání zcela samostatně ( výhradní vlastnictví ) nebo pokud budete spolupracovat s obchodním partnerem ( partnerství ).

3. Sídlo

Stejně jako u jiných podniků musí mít každý exportní podnik v Nigérii sídlo nebo alespoň „ adresu kanceláře “. Vláda má tedy větší zájem o to, abyste měli adresu pro své podnikání, než mít kancelářskou strukturu. To vysvětluje, proč by domácí adresa postačovala, pokud začínáte malou. Ať už se jedná o „domov“ nebo skutečnou kancelář, nejdůležitější věcí je, že musí mít adresu.

4. Registrace u NEXP

Pravidla nigerijské celní služby stanoví, že každý, kdo se chce zabývat vývozem, se musí zaregistrovat u nigerijské rady pro podporu vývozu. Tato Rada byla vytvořena s cílem posílit a povzbudit vývoz jiných komodit než nafty s konečným cílem generovat vnitrostátní příjem alternativními prostředky. Registrace u nigerijské rady pro podporu vývozu je nyní snadnější než kdy jindy. Stačí navštívit webovou stránku Rady (www.nepc.gov.ng) a kliknout na odkaz „Zaregistrovat se“ na pravém postranním panelu. Zobrazí se vám veškeré podrobnosti o postupu a požadavcích.

5. Registrace formuláře NXP

Nigérijská celní služba rovněž požaduje, aby nigerijští vývozci vyplnili a zaregistrovali formulář NXP u autorizovaných prodejců ( komerčních nebo obchodních bank ) podle svého výběru. Váš zvolený autorizovaný prodejce bude mít na starosti nakládání s vašimi prostředky a transakcemi, protože budete muset u nich zřídit a udržovat tuzemský účet, na který budou vaše platby uloženy.

6. Zvláštní licence a povolení

Stejně jako u jiných podniků, zahájení exportního podnikání v Nigérii vyžaduje získání licencí a povolení, která znamenají vládní schválení vašeho podnikání. V Nigérii existují licence a povolení k podnikání. A existují i ​​konkrétní činnosti pro exportní firmu.

Chcete-li zjistit, jaké licence a povolení musíte získat, musíte provést rozsáhlý výzkum nebo kontaktovat zkušeného obchodního právníka, který má hluboké znalosti nigerijského obchodního prostředí, zejména exportního podnikání v Nigérii. Nikdy nesnižujte žádnou licenci ani povolení, které musíte získat. Nedodržení může v budoucnu způsobit obrovské problémy a ztráty.

7. Licence od cílové cizí země

Prakticky všechny země vyžadují, aby podniky, které plánují prodávat své výrobky nebo komodity svým občanům, musí získat určité licence a certifikáty. Budete tedy muset zjistit více o požadavcích na zemi, ve které chcete své výrobky prodávat.

Musíte však mít na paměti, že získání některých z těchto licencí vyžaduje kontrolu produktů, které chcete prodat v cílové cizí zemi. A budete mít povolení k jejich prodeji, pouze pokud splňují určité standardy stanovené vládou dané země.

Dodatečné dokumenty:

8. Osvědčení o založení společnosti ( pro společnosti registrované jako korporace )

9. Daňové certifikáty

10. Pojistné krytí


Populární Příspěvky