10 Charakteristika úspěšných vývozců v Nigérii

Modul 4-: V Nigérii neexistují žádné akreditované školy ani instituce, které by vyučovaly exportní podnikání. Nigerijci, kteří se plánují podnikat v tomto oboru, se proto musí obrátit na alternativní způsoby učení, aby pochopili, o čem je podnikání.

Přestože existují knihy a elektronické knihy, které vás naučí, jak se stát úspěšným vývozcem, většina z nich je vybavena obchodní atmosférou, která se liší od toho, co získává v Nigérii.

Nejlepší způsob, jak se dozvědět o exportním podnikání v Nigérii, je poučit se od ostřílených vývozců, kteří již několik let provozují své exportní firmy v zemi a mají zkušenosti s více zahraničními trhy. Jaké jsou charakteristiky úspěšných nigerijských vývozců? Čtěte dál a zjistěte, co je odděluje od těch neúspěšných.

10 hlavních charakteristik úspěšných vývozců v Nigérii

1. Keen oči pro příležitosti

Úspěšní vývozci v Nigérii mají schopnost rychle vycítit ziskové příležitosti - dokonce i v zahraničí. Drží krok s nejnovějšími informacemi o zahraničních trzích a novými příležitostmi, které mohou na těchto trzích využít. Jsou také schopni rychle zjistit, které příležitosti stojí za to jít a které nejsou. To vysvětluje, proč vždy zaznamenávají obrovské zisky ve všech svých exportních obchodech ( jedou pouze pro vysoce platící obchody ).

2. Výzkumné a analytické dovednosti

Dalším charakteristickým znakem úspěšných nigerijských vývozců je jejich schopnost rozsáhle a objektivně zkoumat a analyzovat nové příležitosti, než se do nich vrhnou. To jim dává mnoho nahlédnutí do nových příležitostí a pomáhá přijímat dobře informovaná rozhodnutí, zda tyto příležitosti chopit, nebo je opustit. Aby zjistili potenciál jakékoli příležitosti, věděli, jaké faktory zvážit, vyhodnotit a analyzovat. Neskočí na nové příležitosti, aniž by plně pochopili, co tyto příležitosti znamenají.

3. Marketingové dovednosti

Stejně jako u jiných podniků vyžaduje export solidní marketingové dovednosti. Úspěšní vývozci v Nigérii mají velmi dobrý marketing, zejména na zahraniční trh. Umí používat různé marketingové strategie a média ve svůj prospěch a dosáhnout pozitivních výsledků.

4. Ochota budovat spojení

Jedním z nejchytřejších způsobů, jak rychle dosáhnout úspěchu - bez řezání rohů - je navázat spojení. A exportní podnikání v Nigérii není výjimkou. Úspěšní nigerijští vývozci skákají při jakékoli příležitosti k vytváření spojení, která budou pro ně výhodná, ať už je to lokálně nebo na jejich cílových zahraničních trzích. Díky síle spojení jsou schopni snadno proniknout na nové trhy a získat informace o nejnovějších příležitostech.

5. Integrita

Každá firma má etické a neetické stránky. To platí i pro export. Jako nigerijský vývozce se můžete snadno pokusit zavést některé neetické nebo pochybné praktiky. Obvyklým příkladem je export nestandardních nebo falešných produktů a jejich prodej jako autentických. Dalším je porušení místních pravidel, která zavazují exportní firmu. Úspěšní vývozci v Nigérii neřežou rohy a vyhýbají se neetickým praktikám.

6. Rychlost

Úspěšní vývozci v Nigérii chápou důležitost času a dodržení termínů. Ve svých pevných časech ctí schůzky a nezklame ani své zahraniční agenty, pokud jde o dodávku jejich produktů. To je přivede k tomu, aby opakovali obchod od svých zahraničních agentů a otevírá jim více možností.

7. Optimismus

Nikdo nedosáhne něčeho, o čem jsou pesimističtí. Abyste uspěli v jakémkoli podnikání, musíte být vždy optimističtí. Optimismus je jednou z charakteristik úspěšných vývozců v Nigérii. Vždy vidí dobrou stránku věcí - ale jsou realistické podle svých myšlenek. Jejich optimismus je podněcuje k tomu, aby riskovali a hledali obrovské příležitosti. Proto dosáhli více úspěchů.

8. Odolnost

Každý v podnikání bude jistě čelit výzvám, špatným dobám a dokonce i selhání - což může být tak frustrující, že příští odvykání přijde na mysl. Úspěšní vývozci v Nigérii se takových okolností nevzdávají, protože chápou, že těžké časy jsou nevyhnutelné. Spíše se od nich učí, zatímco přemýšlejí o způsobech, jak se odrazit a pracovat silněji.

9. Inteligence

Dosažení úspěchu v jakémkoli podnikání vyžaduje inteligentnost. A to je další punc úspěšných vývozců v Nigérii. Umí rychle odvodit a rozhodovat a při implementaci strategií, o kterých si myslí, že pro ně budou pracovat, jsou velmi rychlé, ale opatrní. Inteligence vás může posunout daleko před konkurencí, a proto někteří nigerijští vývozci jsou daleko před ostatními ve stejném podnikání.

10. Zpravodajství

Úspěšní nigerijští vývozci mají schopnost porozumět novým myšlenkám a porozumět jim. A jsou schopni uvést své zkušenosti do praxe. To je další důvod, proč dosáhli úspěchu v exportním podnikání.


Populární Příspěvky